Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53041]

(202)13-3
4
Isaacson
Isaac David
Eizik z.v. David
Rebecca Isaac
1733
02-01-1820
15 Teveth 5580
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
03-01-1820//16 Teveth 5580
ויצא יצחק לשוח בשדה
פ"נ
איש ישר וכשר ירא ה' במצותיו
חפץ מאוד עבד ה' בלילות וימים
ונלכד ב-פ"ה שנים זכה בזקנה
ושבע ימים שמר הליכתו להיות
תמים אליו ישא פנים עד קץ
ישכנו לבטח העצמות תבוא בהם
הרוח יזכו להעלות כ' אייזק
בן כ' דוד ז"ל אשר הלך לעולמו
הנצחי מש"ק ט"ו טבת ונקבר
ביום ב' ט"ז בו שנת תק"פ לפ"ק
תנצבה
en Yitschak ging uit naar het veld om te peinzen
hier rust
een rechtschapen en zuivere man, de Eeuwige vrezend, en zijn geboden
begeerde hij zeer, hij diende de Eeuwige 's nachts en overdag
en hij raakte verstrikt op 85 jarige leeftijd, had het voorrecht oud te worden, en was verzadigd van dagen, hij zorgde er voor dat zijn wandel ingetogen was, en tot Hem verhief hij zijn aangezicht, tot  het einde
[der dagen] zullen de beenderen in veiligheid verblijven, de geest zal in hen (terug)komen en zij zullen dan het voorrecht hebben op te staan Eizik zoon van David zijn herinnering zij tot zegen,  die naar zijn  Wereld van de Eeuwigheid ging op de uitgang van de  Heilige Shabbat 15 Teveth en werd
begraven op Maandag de 16de daarvan van het jaar 5580

T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Genesis 24:63.

Voor het woord dat vertaald is met "peinzen" bestaan veel andere interpretaties en vertalingen.
Isaac David Isaacson overleed te Middelburg op 2 Jan 1820 om half een in de nacht, 86 jr.oud, echtg. van Rebecca Isaac. Aangifte van overlijden was op Maandag 3 Januari.
[Bron:-Zeeuwen Gezocht-https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief]
Overlijdensakte
(pagina 4 uit 137)

In feite overleed hij vlg. het uur van overlijden na middernacht op de dag dat het reeds volop zondag was en niet meer op zaterdagavond.
Zowel de burgerlijke als de Hebreeuwse overlijdensdatum (dit in tegenstelling met de tekst) geven dit aan.

De overlijdensakte geeft geen geboortedetails noch de namen van zijn ouders.


hij was de echtgenoot van (202)12-5, en de vader van (202)05-2, en de schoonvader van (202)13-2.
2023/02/19
bnnch