Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53043]

(202)13-5
3
Cohen Elimelech
Vrouwtje Eliazer
Fradele d.v. Leizer
Duijtz (Deits)
Machiel Eliaser Duijtz
Eliazer Kalman Cohen Elimelech & Clara Simon van Norden
30-07-1778
6 Av 5538
Amsterdam
28-09-1820
20 Tishri 5581
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
29-09-1820//21 Tishri 5581
פ"ט
האשה החשובה והיקרה
פראדלה בת כ"ה ליזר אלימלך
אשת כ"ה מיכל ב"ה ליזר דייץ
'נפטרה בשם טוב ביום ה' כ
תשרי ונקברה למחרתו בהו"ר
תקפ"א לפ"ק

ת נ צ ב ה
הו"ר = הושענא רבא
hier is geborgen
de belangrijke en dierbare vrouw
Fradele dochter van de ge'eerde heer Leizer Elimelech
echtgenote van de ge'eerde heer Michel zoon van de ge'eerde heer Leizer Deits
overleed in goede naam op Donderdag 20
Tishri en werd begraven op de volgende dag Hoshana Rabba
5581
T.N.Ts.B.H.
Voor Hoshana Rabba in wikipedia-zie (in het Engels):-

https://en.wikipedia.org/wiki/Hoshana_Rabbah 
Vrouwtje Eliazer Cohen, 37 jr.oud, overleed te Middelburg op 28 Sep 1820, vrouw van Machiel Eliazer Duijtz.
Aangever: Meijer Calman de Groot, 30 jr.oud, neef.

De op deze akte aangegeven leeftijd bij overlijden klopt in het geheel niet met de leeftijd vlg. de onderzochte bronnen, en was zij bij overlijden 42 jaar en niet 37 jaar.
[Bron:-Family Search]
Akte Middelburg 29-09-1820
Uur van overlijden 1 uur in de middag
(image 419 uit 484)


zij was geboren op 30 Jul 1778 te Amsterdam als dochter van Eliazer Cohen & Clara Simon v.Norden.
[Bron:-DB van Ashkenazisch Amsterdam in het Archief van Akevoth]

[Bron:-DB van Ashkenazisch Amsterdam in het Archief van Akevoth]

zij huwde te Amsterdam in 1809 - dtb 658/211 met Machiel Eliaser Deits, zoon van Eliaser Salomon Deits (202)14-7 & wijlen Ester Michiel.
de tnaim risjonim waren op 6 Nissan 5569 in acte 5569/16: Michel ben k"h Leizer Deits & Fradele bat Leizer Cohen z"l, begeleid door stiefvader k"h Getsclik ben k"h Michel Halberstad (later Godefroi); gecommitteerde voor brg: oom k"h Jacob ben mh"o Zalman Deits; gecomm. voor bruid.: oom k"h Elimelech ben k"h Kalman Cohen.
haar wedn. hertrouwde op 1 Maart 1826 te Amsterdam, 58 jr.oud met Judic Samuel Pinto, 46 jr.oud, dochter van Samuel Levie Pinto & Judic Simon Levie.
2023/02/19
bnnch