Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53453]

(195)l03-01
Berenstein
Rachel
Rachel d.v. Opperrabbijn Samuel
Lehmans
Jacob Lehmans
Samuel Berenstein & Rosalie Lewenstam
circa 1810
Leeuwarden
08-04-1880
27 Niesan 5640
's-Gravenhage
Nijmegen
11-04-1880

Geen Nederlandse tekst

Zij was de vrouw van Opperrabbijn Lehmans - zie graf (195)l03-02
רחל מבכה על בניה (1
פ"ט
צצצצ בנשים צבי מטע תפארת
 צצצצ הצנועה היקרה והחשובה
   (2בתוך קהלתה יסדה אגד' נשים אשת חיל
וכוננה בכל מאמצי כחה כ"ש )3
ה"ה מ' רחל בת הה"ג  מוהר"ר שמואל
בערענשטיין זצ"ל  אשת אדמ"ו  (4
מוהר"ר משה נפתלי יעקב זצ"ל 
שהי' אב"ד בק"ק נייאמעגען  יע"א (5
הלכה לעולמה בק"ק האג יום ד'  ז"ך ניסן
וקבורתה פה במספד רב ובכבוד גדול
ביום  א'  א" דר"ח  אייר
שנת  וברוכה את   (6) לפ"ק
תנצבה (1) ירמיהו לא יד
(2) משלי לא י
(3) כ"ש יכול להיות כבוד שמה
(4) אדמ"ו = אדוננו מורנו
(5) יע"א = יגן עליה אלהים
(6) וברוכה את בגמ' 640 = 5640

Rachel weent om haar kinderen (1)  
Hier is begraven
??? onder de vrouwen ?? ?? tot pracht
??? de bescheiden, de dierbare en de vooraanstaande
die in haar gemeente een vrouwengenootschap oprichtte "Flinke Vrouw" (2)
en zich met al haar kracht inspande, haar naam ter ere
dat is de vrouw mevrouw Rachel dochter van de rabbijn de Gaon onze leraar de rabbijn de heer Shmuel
Berenstein het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen, vrouw van onze heer onze leraar
onze leraar de rabbijn de heer Moshe Naftali Jaacov het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen,
die voorzitter was van de rabbinale rechtbank in de heilige gemeente Nijmegen moge G'd haar beschermen
zij ging naar haar eeuwige wereld in de heilige gemeente den Haag op woensdag 27 niesan
en werd hier begraven onder veel rouwbeklag en met grote eer
op zondag de 1e dag van het Nieuwemaansfeest van ijar
in het jaar "en gezegend bent u" (3) 
T.N.Ts.B.H.

(1) Jer. 31:15
(2) Een passende naam voor dit vrouwengenootschap, zie Prediker 31:10 
(3) De getalwaarde van deze woorden in het Hebreeuws is 640 = 5640

Aangever
Overledene Rachel Berenstein , 70 , zonder beroep
echtgenoo/te van
Vader
Moeder
Aangever
echtgenoo/te van
echtgenoo/te van
 
Plaats 's-Gravenhage
Datum overlijden 08-04-1880 
 
 
 
    's-Gravenhage Overlijden 1880 serie , Akte 997
2020/06/24
barend_e