Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53454]

(195)l03-02
Lehmans
Jacob
Moshe Naftali Ja'acov z.v. Moshe Asher Lemmel
Rachel Berenstein
Joseph Asher Lemmel (Lehmans) en Teibche Jacob Stibbe
12-08-1807
8/9 av 5567
Amsterdam
30-08-1876
10 elloel 5636
Nijmegen
Nijmegen
01-09-1876 // 12 elloel 5636

Geen Nederlandse tekst

Hij was Opperrabbijn met standplaats Nijmegen van ? tot 1876

ויצב  יעקב  מצבה (1)
פ"נ

הרב המאה"ג (2) החריף והבקי המופלא בתו"י (3)
איש צדיק הצק באמונה בכל לבבו (4)
??? המלך יר"ה (5) כברו באות יקרו (6)
בש"ת (7) מוהר"ר משה  נפתלי יעקב זצ"ל
בן הגאון המכו' מוהר"ר
יוסף אשר לעמל לעמנס זצ"ל
וחתן הגאון המכו
' מוהר"ר
שמואל בערענשטיין זצ"ל

אב"ד ור"מ דק"ק  ניימעגין ומצ"פ (8) עק"ק בוש
מיטלבורג  ואמרספארט  ואגפיהן

יצתה נשמתו ב?תר ובא השמש וטהר (9)
ביו' ד'  י" אלול
ומ"כ (10) בבכי רב ובמספד (11) בעש"ק  י"ב לחודש
שנת
והקימתי להם מטע לשם (12) (13)  לפ"ק
ת נ צ ב ה 
(1) בראשית לה כ
(2) מאה"ג = מאור הגולה
(3) בתו"י = בתורה וביראה
(4) לפי דברים ו ה
(5) יר"ה = ירום הודו
(6) לפי אסתר ו ו
(7) בש"ת = בשאול תחתיה, תהלים פו יג
(8) ומצ"פ = ומצודתו פרושה - מצודתו = רשתו לפי משלי יב יב
(9) ויקרא כב ז
(10) ומ"כ = ומובל כבוד
(11) לפי אסתר ד ג
(12) יחזקאל לד כט
(13) והקימתי להם  בגמ' 636 = 5636     
 

Jacob richtte een gedenkteken op (1)
Hier is begraven
de rabbijn het licht van de ballingschap (2) de scherpe de uitzonderlijk bekwame in de Torah en ontzag
een rechtvaardige man vast in het geloof met geheel zijn hart (3)
??? van de Koning wiens roem hoogverheven is zijn voorkomen is een eerbewijs (4)
in het diepe dodenrijk (5) onze leraar de rabbijn de heer Moshe Naphtali Ja’acov het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen,

zoon van de Gaon genaamd onze leraar de rabbijn de heer
Joseph Asher Lemmel Lehmans het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen,
en schoonzoon van de Gaon genaamd onze leraar de rabbijn de heer
Shmuel Berenstein het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen,
voorzitter van het rabbinale gerechtshof en rabbijn en leraar van de heilige gemeente Nijmegen en "wiens net ook uitgespreid was" (6) over de heilige gemeenten [‘sHertogen]bosch,

Middelburg en Amersfoort en welke onder hen hoorden
zijn ziel ging weg
?? toen de zon onderging in reinheid (7)
op woensdag 10 elloel
en hij werd in eer gebracht onder veel geween en weeklacht (8) op de dag voor de heilige Shabbat de 12e van de maand
van het jaar “Ik zal voor hen doen opschieten een plantengroei waarvan met overal spreekt” (8) (10) 
T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 35:20
(2) zelden gebruikte eretitel voor zeer invloedrijke rabbijnen
(3) vgl. Deut. 6:5
(4) vgl. Esther 6:6
(5) vgl. Psalm 86:13
(6) bedoeld wordt tevens van de volgende gemeenten. "vangnet uitgespreid over" vgl. Spreuken 12:12  en  in Mishna en Talmoed
(7) Lev. 22:7
(8) vgl. Esther 4:3
(9) Ezechiel 34:29
(10) de getalwaarde van de dikgedrukte woorden in het Hebreeuws = 636 = het jaar van overlijden [5]636 = 1876.

Overledene
Jacob Lehmans
Beroep
opper Rabbijn
Geslacht
Man
Leeftijd
69 jaar
Vader
Joseph Lehmans
Beroep
geen beroep vermeld
Moeder
Nn Nn
Beroep
-
Partner
Rachel Berenstein
Geslacht
Vrouw
Gebeurtenis
Overlijden
Datum
30-08-1876
Gebeurtenisplaats
Nijmegen
Documenttype
BS Overlijden
Erfgoedinstelling
Gelders Archief
Plaats instelling
Arnhem
Collectiegebied
Gelderland
Archief
0207
Registratienummer
1290
Aktenummer
428
Registratiedatum
31-08-1876
Akteplaats
Nijmegen
Collectie
Nijmegen
2020/06/24
barend_e