Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53777]

(148)18
Leman
Martha
Moses
Harst / de Vries
Hartog Harst en Levie de Vries
Mozes Leman & Sophia Schwaben
1793
Scharmbeck (D)
15-2-1863 (zie opm.)
25 Sjewat 5623
De Werken en Sleeuwijk
Werkendam
28 Sjewat 5623 / 17-2-1863
פ"נ
מרת מאטעל אשת כמ"ר
יודא המכנה ליב לבית דע
פריעס בכפר ווערקענדאם
א"ח שהלכה מישרים לעני
פרשה כפה ולאביון שלחה
ידיה אשר הלכה לעלמה כ"ה
שבט שנת ת'ר'כ'ג' לפ"ק :
ונקברת כ"ח שבט בשנת הנ"ל :
ת נ צ ב ה
המכנה = המכונה
לעלמה = לעולמה
Hier rust
mevrouw Mottel, vrouw van de geëerde heer
Juda, genoemd Leib, van het huis De
Vries in het dorp Werkendam.
Een flinke (of: belangrijke) vrouw, die in oprechtheid wandelde. Naar de ellendige
breidde zij haar hand uit, naar de nooddruftige strekte zij haar
handen uit (1), die naar haar eeuwigheid ging op 25
Sjevat van het jaar 5623
en werd begraven op 28 Sjevat in het bovengenoemde jaar.
T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:20.
Overleden: zaterdag 25 Sjevat 5623 = 14 februari 1863.
Begraven: dinsdag 28 Sjevat 5623 = 17 februari 1863.

 

Bron – Geboorte ± 1793, ze was 70 jaar bij overlijden

Bron  Burgerlijke stand – Overlijden
Overledene:Martha Leman
Vader:Mozes Leman
Moeder:Sophia Swaben
Relatie:Levie de Vries
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 15 februari 1863
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Brabants Historisch Informatie Centrum
Plaats instelling:’s-Hertogenbosch
Collectiegebied:Noord-Brabant
Archief:50
Registratienummer:8865
Aktenummer:7
Registratiedatum:16 februari 1863
Akteplaats:De Werken en Sleeuwijk
Opmerking:Eerder weduwe van Hartog Harst.

Opm. Overleden 15 februari 's morgens om 1 uur

Bron Burgerlijke Stand – Huwelijk (1)
Marthe Mozes Leman met Hartog Harst, datum ?

 

Bron Burgerlijke stand-Overlijden
Overledene:Hartog Harst – 68 jaar
Vader:Samuel Harst
Moeder:Rebecca Emanuel
Relatie:Martha Mozes
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 12 mei 1839
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Brabants Historisch Informatie Centrum
Plaats instelling:’s-Hertogenbosch
Collectiegebied:Noord-Brabant
Archief:50
Registratienummer:8864
Aktenummer:17
Registratiedatum:1839
Akteplaats:De Werken en Sleeuwijk

 

Bron Burgerlijke stand – Huwelijk (2)
Bruidegom:Levie de Vries
Geboorteplaats:Gennep
Geboortedatum:vrijdag 27 mei 1814
Vader bruidegom:Joseph de Vries
Moeder bruidegom:Elisabet Mosis
Bruid:Marta Moses
Geboorteplaats:Scharmbeck (Duitsland)
Vader bruid:Moses Leman
Moeder bruid:Sophia Schwaben
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 1 november 1840
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Brabants Historisch Informatie Centrum
Plaats instelling:’s-Hertogenbosch
Collectiegebied:Noord-Brabant
Archief:50
Registratienummer:8831
Aktenummer:17
Registratiedatum:1 november 1840
Akteplaats:De Werken en Sleeuwijk

Martha Moses Leman was eerst getrouwd met Hartog Harst, afkomstig uit Giessen-Nieuwkerk en overleden 12-5-1839 in De Werken en Sleeuwijk. (akte 17).  Hij is begraven 14-5-1839 in Gorinchem- info via Regionaal Archief in Gorinchem.
 
Martha Leman trouwde later met Levie de Vries, geboren 27-5-1814 in Gennep (akte 15) en overleden 29-1-1891 in DeWerken en Sleeuwijk (akte 5). Na haar overlijden hertrouwde Levie de Vries op  24-6-1867 (akte 7) in Gennep met Rozette (Roquette) Bock, geb.18-5-1834 in Gennep (akte 25) en overleden 22-3-1880 na de geboorte van een levenloos kind op 21-3-1880.
2020/01/21
alie_b