Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[56192]

(184)450414.jpg
Ries
Izak Joseph
Jitschal z.v. Joseph
Henriette Gerson
Jozef Barends Ries x Bloemke Izaks
1797/1798
Oude Pekela
29-01-1879
5 shevat 5639
Bunde Duitsland
Nieuweschans
02-02-1879 / 9 shevat 5639
Geen Nederlandse tekst

De kan bovenaan de steen - een kan met/zonder waterstraal en/of de achtergrond voor de familienaam Kan bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.

פ"נ
איש תם וישר הלך תמים
ופעל צדק ירא אלהיו כל
ימיו צדיק באמונתו היה (1)
ה"ה יצחק בן כ' יוסף הלוי
מת בשיבה טובה (2) ביום ד'
ה' שבט ונקבר ביום א' ט'
בו בשנת תרל"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) חבקוק ב ד

(2) בראשית כה ח ועוד 
Hier is begraven
een ingetogen en rechtschapen man die in volmaaktheid ging al
zijn dagen, in zijn geloof leefde hij (1)
dat is de heer Jitschak zoon van de geeerde Joseph de Leviet
hij stierf in goede ouderdom (2) op woensdag
5 shevat en werd begraven op zondag
de 9e daarvan in het jaar 5639
T.N.Ts.B.H.

(1) vgl. Habakuk 2:4
(2) Gen. 25:8 e.a.
2018/11/01
barend_e