Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[5881]

(90)107
5
Jacobs
Joseph Jonas
Joseef z.v.Jona(Jacobs)
Keetje Jacobs Simons van Aalten
Jonas Jacobs & Dina Benedictus
15-12-1775
22 Kislev 5536
Nijkerk
16-10-1864
16 Tishri 5625
Nijkerk
Nijkerkerveen
18-10-1864//18 Tishri 5625
Er is geen Nederlandse tekst
ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת
פ"נ
איש זקן ושבע ימים
ה"ה פו"מ כ' יוסף בן
כ' יונה יאקאבס ז"ל
 ושם אמו דינה
נאסף אל עמיו ביום א' ב' ד'סוכת
ולקבר הובל ביום ג' ב' דחה"מ
שנת תרכ"ה
לפ"ק
ת נ צ ב ה
ויאמר...הפסוק נלקח מספר בראשית פרק נ פסוק כד
 תאריך הפטירה הלועזי הוא 16-10-1864
En Jozef zei tot zijn broeders: Ik sterf  (1)
Hier rust
Een man, oud en van het leven verzadigd (2)
Dit is de parnas en bestuurder de ge'eerde Joseef zoon van
de ge'eerde Jona Jakobs - zijn nagedachtenis zij tot zegen -
En de naam van zijn moeder was Dina
Hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd op zondag de tweede dag van Soekkot (3)
en ter aarde besteld op dinsdag  de tweede dag van Chol HaMo-eed (4)
in het jaar 5625
T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 50:24.
(2) Genesis 35:29, 1 Kronieken 23:1, Job 42:17.
(3) De tweede dag van het Loofhuttenfeest, 16 Tishrie.
(4) De tweede van de  ”tussendagen” van Soiekot, 18 Tishrie.
Overleden: zondag 16 Tisjrie 5625 = 16 oktober 1864.
Begraven: dinsdag 18 Tisjrie 5625 = 18 oktober 1864.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #131 Nijkerk 16-10-1864
Overleden 's avonds om half zes.

Geboortedatum:-
[Bron]
Lijst Nijkerk Joodse Gemeente (archief Gideon Ya'ari Cohen)
Hij was de echtgenoot van (90)108.
Hij was de zoon van (90)012 en (90)013.
Hij was de broer van (90)004,(90)006
2011/11/05