Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[5899]

(113)19
4
Gelder,van
Salomon Abraham
Yehoshua z.v. Avraham
Abraham van Gelder & Henriette de Vries
14-09-1870
18 Eloel 5630
Leerdam
01-10-1896
24 Tishri 5657
Leerdam
Er is geen Nederlandse tekst
וימת יהושע ויאסף אל עמיו פ"נ הבחור כ" יהושע בן אברהם פאן געלדער נולד חי אלול תר"ל לפ"ק והל' לעולמו כ"ד תשרי ת'ר'נ'ז' לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'
En Jehoshua stierf en werd tot zijn voorgeslacht vergaderd (1) Hier rust De ongetrouwde jongeman de ge'eerde Jehoshua zoon van Avraham van Gelder Geboren op 18 (#2) Eloel 5630 en naar zijn Eeuwigheid gegaan op 24 Tishrie 5657 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Jozua 24:29, Richteren 2:8. (2) Geschreven als "leven".(Volgorde van de letters omgedraaid). Geboren: woensdag 18 Eloel 5630 = 14 september 1870. Overleden: donderdag 24 Tishrie 5657 = 1 oktober 1896.
Bron      Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen     Gemeente: Leerdam
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 82
Aangiftedatum: 14-09-1870
Kind     Salomon Abraham van Gelder
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 14-09-1870
Geboorteplaats: Leerdam
Vader     Abraham van Gelder
Moeder     Henriette de Vries

Een overlijdensakte werd niet getraceerd.Aannemelijk is dat hij niet te Leerdam overleed.
Hij is de zoon van Abraham van Gelder (113)15 en Henriette de Vries (113)21.

Hij is de broer van Eliazar van Gelder (113)14 en David Abraham van Gelder (113)07.

2010/05/29