Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[5900]

(113)20
4
Walg
Judith
Yetta d.v. Yehuda
Walg
Levie Walg & Johanna Cateau Walg
30-09-1893
20 Tishri 5654
Leerdam
13-01-1900
13 Shevat 5660
Leerdam
Leerdam
Er is geen Nederlandse tekst
הוי אח והוי אחות הלכתם למנוחות ולנו האנחות פ"ט הילדה יטטא בת יהוד' וואלך מתה ש"ק י'ג' שבט שנת ת'ר'ס' לפ"ק ת'נ'צ'ב'ד'
ת'נ'צ'ב'ד' צריך להיות ת'נ'צ'ב'ה'
Ach broeder en ach zuster (1) jullie zijn de rust ingegaan maar voor ons de verzuchtingen (2) Hier rust het meisje Jetta dochter van Jehoeda Walg gestorven op de Heilige Shabbat 13 Shevat van het jaar 5660 T.N.Ts.B.H.
Eerste helft van de dubbelsteen van 2 kinderen samen met (113)35 (1) Zie Jeremia 22:18. (2) De regels 1 t/m 3 rijmen op elkaar. (3) 1 Adar I. Overleden: zaterdag 13 Sjevat 5660 = 13 januari 1900.
Bron  Burgerlijke stand - Geboorte 
Archieflocatie  Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) 
Algemeen  Gemeente: Leerdam
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 141
Aangiftedatum: 03-10-1893 
Kind Judith Walg
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 30-09-1893
Geboorteplaats: Leerdam 
Vader Levie Walg 
Moeder Johanna Cateau Walg 

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen     Gemeente: Leerdam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 01-02-1900
Overledene     Isaac Walg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-01-1900
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Leerdam
Vader     Levie Walg
Moeder     Johanna Cateau
Vader Levie Walg is begraven (113)06.

Catharina (113)28 en Judith (113)28a zijn ook dochters van Levie Walg en Johanna Cateau Walg.
2010/10/06