Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[5906]

(113)26
4
Abrahams
Fraatje Joel
Fradke d.v. Jo'el
Abrahams
David Aron van Gelder
Abraham Joel & NN NN
ong. 1803
Wezel (D)
23-02-1872
15 Adar I 5632
Leerdam
Leerdam
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ האישה החשובה והצנוע' מרת פראהטכע בת יואל אשת כ"ה דוד פאן געלדער מק"ק אהלטען. מתה פה בק"ק לעהרדאם ליל ש"ק ט'ו אדר ראשון ת'ר'ל'ב' לפ"ק: ת'נ'צ'ב'ה'
Hier rust De belangrijke en bescheiden vrouw Mevrouw Fratke dochter van Jo'el De vrouw van de ge'eerde heer David van Gelder van de heilige gemeente Aalten. Zij is hier gestorven in de heilige gemeente Leerdam in de nacht van de Heilige Shabbat 15 Adar I 5632 T.N.Ts.B.H.
Overleden: Shabbathavond (vrijdagavond 23 februari 1872)- 15 Adar I 5632 .
Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen     Gemeente: Leerdam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 24-02-1872
Overledene     Fraatje Abraham Joel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-02-1872
Leeftijd: 69
Vader     Abraham Joel
Moeder     NN
Partner  David Aron van Gelder
Relatie: Weduwe
Nadere informatie  elders overleden; ; dooppl: Wezel (Duitsland); oud 69 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld 

Zij was de moeder van (113)10 en (113)15.

Zij woonde (met haar echtgenoot) in Aalten, zowel tijdens de volkstelling van 1830-met 5 kinderen-als die van 1840-met 9 kinderen
[Bron:-Peter Lurvink, Amsterdam-De Joodse Gemeente in Aalten-
Walburg Pers, Zutphen,1991-CIP/ISBN 9060II.727.1-pag.49] .
Volgens deze bron was zij in alle opzichten de moeder van een gezin in Aalten, althans tot het overlijden van haar echtgenoot in 1859.
De vraag wanneer (en of en waarom) zij naar Leerdam verhuisde,
en waarom zij aldaar begraven werd, (hoewel enige kinderen van haar aldaar woonden) en niet bij haar man in Aalten, blijft onbeantwoord. 

Overlijdensakte echtgenoot:-

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6691
Gemeente: Aalten
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 69
Aangiftedatum: 20-06-1859
Overledene     David Aron van Gelder
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-06-1859
Overlijdensplaats: Aalten
Vader     NN NN
Moeder     NN NN
Partner     Fraadje Joul Abrahams
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie     dooppl: Aalten; oud 75 jaar; beroep overl.: koopman
2010/10/06