Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[6125]

(109)240
Eijzerman/ Eijserman
Regiena/ Regina
Schaap
Elias Levij Schaap
Prinsjen Eijserman
01-04-1819
6 Niesan 5579
Kampen
28-01-1900
29 Schewat 5660
Kampen
Kampen
H.R.
REGIENA SCHAAP-EIJZERMAN
GEB. 6 NISAN 5579 / 1 APRIL 1819
OVERL. 28 SCHEWAT 5600 / 28 JANUARI 1900
פ"ט הא' מרת ריקלא אשת אליה' בן יהודה ושם אמה שפרינץ מתה ליל מוצאי ש"ק כ"ח שבט ת'ר'ס' לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier rust mevrouw Rickla, vrouw van Elijahoe (1), zoon van Jehoeda en de naam van haar moeder Sprients. Zij stierf in de nacht na het uitgaan van de heilige sabbat op 28 Sjevat 5660 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H.
(1) De laatste letters is vervangen door een afkortingsteken om ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden. Overleden: zondag 28 Sjevat 5660 = 28 januari 1900.
akte van overlijden gemeente Kampen nummer 54 d.d. 29-01-1900
Regina Eijserman is de echtgenote van Elias Levie Schaap, begraven Kampen (109)243.
2022/03/19
alie_b