Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[6241]

(113)32
3
Jonge, de (Wolf de Jong)
Salomon
Sho'el Benjamin z.v. Wolf Levie
Schoontje Elkan Hamburger
1750
Amsterdam
12-2-1815
2 Adar I 5575
Leerdam
13-2-1815//3 Adar I 5575
Er is geen Nederlandse tekst
פ'נ'
 איש ישר וכשר ה'ה' פו"מ
 כה'ר'ר שואל בן כ"ה וואלף 
לוי ר'ד' ז'צ'ל' נפטר במ'ש'ק' 
אור ליום א' ב אדר ראשון 
ונקבר למחרתו ביום ב'
 ג' אדר ראשון שנת ו'ב'כ'ו' 
בני י'ש'ר'א'ל' על שאול לפ'ק'
 ת'נ'צ'ב'ה'
resh-dalet = R'D staat voor Rotterdam.
 Deze steen betreft een overledene uit de eerste jaren van de 19e eeuw, maar is desalniettemin van uitzonderlijke gaafheid en leesbaarheid.
De steen moet dus in recente jaren geheel zijn gerestaureerd of door een nieuwe zijn vervangen.
Hier rust 
Een rechtschapen en zuiver man dit is de parnas en bestuurder 
de geachte rabbijn rabbi Sho'el, zoon van de geachte heer Wolf 
Levi R"D (1) - het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen - overleden na het uitgaan van de Heilige Shabbat 
Aan de vooravond van zondag 2 Adar I 
en begraven de volgende dag op maandag 3 Adar I in het jaar
 "en de kinderen Israels weenden over Sha'ul" (2) 
T.N.Ts.B.H.
(1) Voor de betekenis van deze afkorting:-zie boven. 
(2) Zie 2 Samuel 1:12 en 24. 
De gemarkeerde letters hebben de waarde 575.
Overleden: zondag 2 Adar I 5575 = 12 februari 1815.
Begraven: maandag 3 Adar I 5575 = 13 februari 1815.
Identificatie en details door Moshe Mossel-Jeruzalem:-

Het gaat hier om Salomon/Sho'el Benjamin/Wolf de Jong/Levie-R"D [R"D = Rotterdam], geb.~ 1750 in Amsterdam. Hij trouwde in 1777 (dtb 749/519) met Schoontje/Sjeinche Elkan/Elchanan Hamburger, geb.~1761 Amsterdam. Dit was een vooraanstaande familie in Amsterdam.

[Bron:-E-Mails van  Moshe Mossel 30-05-2010 en 01-06-2010, gebaseerd op zijn DB van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth]

In de database van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth is de
familienaam Wolf de Jong, in de overlijdensakte bij Genlias:-De Jonge.

Aanvullende gegevens:-

Een dochter van dit paar Sophia, geb.~1803 in Leerdam[!] trouwde op 21 Aug 1833 in Amsterdam met Philip Berkley. Hij werd begraven in Schoonhoven.Dit is graf (28)03a aldaar.

Sophia De Jonge sterft op 22 Dec 1842 te Schoonhoven tesamen met een doodgeboren kind. Haar moeders naam op deze akte is Schoontje Elkamp, duidelijk een verbastering van Elkan.

Ook twee andere kinderen van Salomon Benjamin de Jonge & Schoontje Elkan sterven in Schoonhoven: op 25 Jul 1841 Mozes de Jonge, 46 jr.oud, en op 6 Sep 1862 Sara de Jonge, 84 jr.oud, echtg.van Abraham de Vries.

Schoontje Elkan, de weduwe van Salomon Benjamin de Jonge, sterft  eveneens in Schoonhoven, 90 jr.oud, op 6 Jan 1851.
 
[Bron:-E-Mails van  Moshe Mossel 30-05-2010 en 01-06-2010, gebaseerd op zijn DB van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth en Genlias] 

Aanvullende informatie:-

Deze steen is in 1964 gevonden tijdens de ruiming van de begraafplaats op de Hoogstraat.
Hij is gerestaureerd en samen met de 23 gevonden begravenen overgebracht naar de Joodse 
begraafplaats aan de Lingedijk. In de ruimte rondom deze steen zijn alle personen opnieuw begraven. 

[Bron:-Teunis Blom-e-mail dd. 26-09-2015]
2015/10/22
bnnch