Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[7442]

(27)mon2
5
gedenksteen
Schijndel
Gedenksteen voor hen, uit Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en omstreken die omkwamen onder moordernaarshanden in 1942 en 1943 en die geen graf onder Israel hebben gevonden.
Monument
ויבכו את השרפה אשר שרף ה' (1)
לזכרון בני קהלתנושנשטו (2) על ידי צרי ישראלבשנות תשב ותשג לפ"ק
(1) לפי ויקרא י ו
(2) טעות האות "ח" חסרה
En zij zullen de brand bewenen, die de Eeuwige heeft doen ontbranden (1)Ter herinnering aan de leden onzer gemeentedie werden afgeslacht (2) door de onderdrukkers van Israelin de jaren 5702 en 5703 (3)
(1) Zie Leviticus 10:6.(2) Dit woord heeft een fout:- een letter(de chet) is weggevallen.(3) 1941/1942 en 1942/1943.
Johanna van Dijk-Monnickendam
Eva Monnickendam
Josef de Groot
Rachel Meijer-de Groot
Eva Neustadt
Henriette Seijffers
Aaron van der Sluis
Berta van der Sluis-De Lange
Elisabeth, Henriette en Emma van der Sluis

Hertog de Winter
Johanna de Winter-Hertog
Jules de Winter
Kaatje en Lena de Winter
A.Schuder
Nico Wolf Max zn.
David van Zwanenbergh
Johanna van Zwanenbergh-Van Leeuwen 
 
Met uitzondering van de Hebreeuwse tekst en vertaling daarvan werd de overige tekst ingevoerd volgens:-

Verborgen in Brabantse Bodem van J.Bader-Stichting Historisch Contact Tilburg 2002-ISBN:-90-70641-64-X - pag.160-MC39.

Deze tekst wijkt aanmerkelijk af van hetgeen in werkelijkheid op de gedenksteen staat.
2020/10/15
barend_e