Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[7874]

(41)74
gedenksteen
Venlo (Ganzenpad)
Ter nagedachtenis van de Joodse ingezetenen van Venlo, die in de jaren der bezetting door de wrede vijand werden weggevoerd en nimmer zijn teruggekeerd.
לזכרון אחינו ואחיותינו שנשבו בקק פענלא אשר נסחבו מביתם עי הצר הצורר בשנות השואה ולא שבו למחוז חפצם ת נ צ ב ה
Ter herinnering onze broeders en zusters die woonden in de heilige gemeente Venlo, die weggesleept werden uit hun huizen door de hand van de vijand, de onderdrukker, in de jaren van de Sjoa en zij keerden niet terug naar hun plaats van bestemmimg. TNSBH
2017/10/26
Lejeune2011