Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[7875]

(41)75
gedenksteen
Venlo (Ganzenpad)
De eerste steen van deze muur is gelegd op den 5 den Julij 1888 door de oprichters M. Keijzer- Hertzdahl, K. Franck- Hellendahl, M. de Haas- Hertzdahl, daartoe gesteund door de welwillende bijdragen van de leden der Israelitische Gemeente alhier der familieleden Wiener en Catz
2017/11/06
Lejeune2011