Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8067]

(141)01
First
Efraim Jonas
First
Elchanan First x N.N.
10-11-1823
Zierikzee
Zierikzee
11-11-1823
פ"נ
כ"צ מנזע ישרים כ" אפרים ת 
ב"ר אלחנן בון נפטר ביום
נפטר ביום ב' ונקבר ביום ג' ה" כסלו תקפ"ו לפ"ק
In de akte van overlijden nummer 147  nummer 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 staat o.a. opgenomen dat de familienaam van de overledene First is verder staat er mogelijk overleden gevonden, zijn leeftijd was niet ingevuld, terwijl er ook een proces-verbaal is opgemaakt. Op de steen evenwel staat dat de familienaam Kats is
2015/09/28
meindert_w