Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8068]

(141)02
Macheol
Aaltje Wolf
Zendijk
Mozes David Zendijk
Samuel Wolf Machoel x Johanna Wijnbergen
11-07-1827
Bergen op Zoom
15-03-1869
Zierikzee
Zierikzee
16-03-1869
(1) יפרשת כנפיך על אמתיך
פ"נ
(2) אשת חיל תפארת בעלה
כל מעשיה היו לבניה
'והיא יראה ה
היא האישה מרת עדיל
אשת כ' מר משה בן דוד
הלכה לעולמה ביום ג'  דניסן
ונקברת ביום ה' בו שנת
תרכ"ט לפ"ק
תנצבה
(1) Ruth 3:9
(2) Spreuken 12:4

Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd.
Hier is begraven
een flinke vrouw, de trots van haar man
al haar daden kwamen ten goede aan haar kinderen
zij eerbiedigde God 
zij is de vrouw mevr. Edil
echtgenote van de eerbiedwaardige heer Mosje zoon van David.
Zij ging naar haar eeuwige wereld op de derde nisan
en werd op de vijfde daarvan begraven in het jaar 
629 volgens de kleine jaartelling.
Moge haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.
2024/06/27
Ma-Jos