Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8076]

(141)04
Frank
Catharina
Reichele dr. v. Samuel
Frank
Izak Jacob Frank
Salomon Frank x Hendrina Barend Levie
circa 1784
Wouw
26-03-1875
19 Adar II 5635
Zierikzee
Zierikzee
פ"ט
רייכלא בת כ" שמואל
אשת כ" יצחק פראנק
נפטרת בחיותה אהד
ותשעים שנה ב עש"ק
פ" פרה  י"ט אדר ב" ונפברת
יום ב'  כ"ב בו  תרל"ה לפ"ק
תנצבה

hier is geborgen

Reichele dochter van Samuel

echtgenote van Jitschak Frank

zij overleed een-en-negentig

jaar oud op de dag voor de heilige Sjabbat

afdeling '(rode) koe', 19 Adar II, en werd begraven

op Maandag de 22ste daarvan 5635

T.N.Ts.B.H.

huwelijk Bergen op Zoom 19 Feb 1804: Izak Jacob en Catharina Franken

echtgenote van (203)007, moeder van (202)33-04

 

2019/12/15
moshe_m