Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8319]

(39)05
4
Essen, van
Reine
Rechele d.v. Eli'azer
Levie Nathan van Essen & Betje van Creveld
5-8-1849
17 Av 5609
Veenendaal
19-3-1936
26 Adar 5696(25)
Veenendaal
Veenendaal
REINE van ESSEN
Geboren 18 Menachem//5 Augustus 5609
Overleden 26 Adar//19 Maart 5696 
Haar officiele naam zowel op de geboorte-als op de overlijdensakte is Racheltje Levij van Essen 

De Hebreeuwse geboortedatum is 17 (Menachem) Av en niet de 18e.
פ"ט 
הבתולה רעכלא בת
 ר' אליעזר פאן עססען
 ושם אמה בילא
 לחם עצלות לא אכלה
 וחסדים טובים גמלה
 הלכה לעולמה 
כ"ו אדר תרצ"ו
 ת נ צ ב ה
Hier is geborgen 
De vrijgezellin Rechele dochter van 
De heer Eliazer Van Essen 
En de naam van haar moeder was Beile 
Het brood der luiheid werd door haar niet gegeten 
En goede dadenj verrichtte zij, 
Zij ging naar haar Hiernamaals 
Op 26 Adar 5696 
T.N.Ts.B.H.
De spreuk op regel 5 is uit "Eshet Chail"-het loflied op de vrouw dat op vrijdagavond gezongen wordt-Spreuken 31 ,vers 27.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #73 Veenendaal 07-08-1849
Uur van geboorte namiddag half drie.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:
Akte #25 Veenendaal 20-03-1936
Uur van overlijden half elf namiddag
(vlg. dit uur van overlijden was het reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender, dwz 26 Adar 5696)

Zij was de dochter van (39)06 en de zuster van (39)22
(Uit de Hebreeuwse tekst van steen (39)06 is met zekerheid vast te stellen dat zij hiervan de dochter was.) 
2018/10/22
bnnch