Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8322]

(39)08
5
Creveld, van
Clara
Gelle d.v. Avraham
Abraham van Creveld & Sophia de Schaap
14-5-1873
17 Iyar 5633
Veenendaal
27-6-1907
15 Tammoez 5667
Veenendaal
Veenendaal
Hier Rust 
Clara van Creveld 
Geb 14 Mei 5633 
Overl 27 Juni 5667
פ"ט
 הבתולה געללע בת אברהם
 פאן קרעפלד
 ושם אמה פעגגלע
 הלכה לעולמה
 ט"ו תמוז תרס"ז לפ"ק
Hier ligt geborgen 
De vrijgezellin Gelle dochter van Abraham 
Van Creveld 
En de naam van haar moeder was Fegele 
Zij ging naar haar Hiernamaals 
Op 15 Tamoez 5667
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #62 Veenendaal 14-05-1873
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #41 Veenendaal 29-06-1907

vermelding van haar overlijden in het NIW:- Bericht van het overlijden en van de begrafenis van Clara van Creveld. Zij stierf op vierendertigjarige leeftijd. [Bron:-Nieuw Isr. Weekblad, vol. 43(1907), nr. 4, p. [2]datum 05-07-1907-Mediatheek Joods Historisch Museum]
Zij was een zuster van (39)24 en dochter van (39)12
2018/10/27
bnnch