Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8388]

(39)13
5
Creveld, van
Samuel
Shmueel z.v. Avraham
Abraham van Creveld & Sophia de Schaap
6-5-1880(zie opmerking)
25 Iyar 5640
Veenendaal
24-10-1924
26 Tisrhi 5685
Veenendaal
Veenendaal
Hier Rust 
Samuel Abraham van Creveld 
Geb.zoon van Abraham van Creveld 
en Sophia de Schaap 
Overl.in den ouderdom van 44 jaar 
24 October 5685
פ"נ
 כ' שמואל בן כ' אברהם
 ושם אמו פעגלא
 הלך לעולמו כ"ו בתשרי תרפ"ה
 ת נ צ ב ה
Hier Rust 
De ge'eerde Shmueel zoon van de ge'eerde Avraham 
En de naam van zijn moeder was Fegele 
Hij ging naar zijn Hiernamaals op 26 Tishri 5685 
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #47 Veenendaal 07-05-1880


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #50 Veenendaal 25-10-1924


Hij was een zoon van (39)12 
Hij was een broer van (39)24 & (39)08
2018/11/04
bnnch