Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8429]

(39)22
4
Essen, van
Nathan Levie
Nathan z.v. Eliazer
Henriette van Vriesland
Levie Nathan van Essen & Betje van Creveld
22-1-1853
13 Shevath 5613(zie opm.)
Veenendaal
23-4-1943
18 Nissan 5703
Veenendaal
Veenendaal
Hier Rust 
Nathan Levie van Essen 
Geb.te Veenendaal 14 Sjewat/22 Januari 5613 
En aldaar overleden 18 Nissan /23 April 5703
De Hebr. geboortedatum is onjuist en moet zijn 13 Shevath 5613.
פ"נ
 ר' נתן בן ר' אליעזר
 ושם אמו בילא
 נפטר ח"י ניסן תש"ג 

ת נ צ ב ה 
Hier rust 
De heer Nathan zoon van de heer Eliazer 
En de naam van zijn moeder was Beile 
Overleden op 18 Nissan 5703 
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte
Akte #4 Veenendaal 24-01-1853
Uur van geboorte 8 uur 's morgens

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #36 Veenendaal 24-047-1943
Hij was de zoon van (39)06 en de broer van (39)05
Hij was de echtgenoot van (39)17 in tweede huwelijk van haar.

Echtgenoot van (39)17 1)-Nieuw Isr. Weekblad, vol. 30(1895), nr. 34, p. [2e bl 1] datum 15-02-1895-:- N.L. van Essen is gekozen tot lid van de kerkenraad te Veenendaal. 2)-Hij was slager van beroep en zijn slagerij bevond zich in de Hoogstraat te Veenendaal. Op een andere plaats in de bron-pag.175-staat echter dat hij een kruidenierswinkel had, eveneens in de Hoogstraat. De bron vermeldt, dat deze winkel opgezet was door de eerste echtgenoot van zijn vrouw Henriette van Vriesland-(39)17- (Isidoor van Creveld). [Bron:- "Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal"-uitgave van de werkgroep Joods Veenendaal-uitgeverij Kool Boeken, Veenendaal Ederveen-ISBN 
90644235023-NUGI:-641-pag.175, zie verder aldaar]
2018/11/11
bnnch