Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8542]

(41)28
5
Schonbach
Abraham
Avraham z.v. Moshe
Eva Simon
Moses Schonbach & Zipora Rosenthal
24-07-1854
28 Tammoez 5614
Schermbeck (Duitsland)
04-07-1937
25 Tammoez 5697
Venlo
Venlo (Ganzenpad)
06-07-1937// 27 Tammoez 5697
Hier rust 
Abraham Schonbach 
geb. te Schermbeck D. 
weduwn. van Eva Simon
overl. te Venlo 
op bijna 83 jarigen leef-
tijd                  Z.R.Z.A.
אברהם שב למקומו
פ"נ 
ר' אברהם בן משה שענבאך
ושם אמו צפורה 
ה"ה איש ירא ה' בעל תוקע וש"ץ
בימים נוראים וראש של גבאים
ח"ק ג״ח בעיר פענלא
הלך לעולמו ביום א' כ"ה תמוז
תרצ"ז לפ"ק ונקבר ביום ג' בכבוד רב 
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא: 4-7-1937

En Avraham keerde terug naar zijn woonplaats (Gen 18:33)

Hier Rust

De heer Avraham, zoon van Moshe Schonbach 

en de naam van zijn moeder was Zipora. 

Dit is een Godvrezende man. sjofarblazer en voorzanger 

op de Hoogtijdagen en hoofd van de bestuurders der

heilige begrafenisonderneming "het bewijzen van weldaden " in de stad Venlo. 

Hij ging naar zijn Eeuwige Leven op zondag 25 Tammoez 

5697 en werd begraven op dinsdag met grote eer. 

T N Ts B H

Familysearch digitaal overlijden Venlo 05-07-1937 nr. 188 image 426 overleden kwart voor 8 in de namiddag.

Bron Burgerlijke stand Overlijden
Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Inventarisnr: 136
Gemeente: Venlo
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 188
Aangiftedatum: 05-07-1937
Overledene Abraham Schonbach
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-07-1937
Leeftijd: 82
Overlijdensplaats: Venlo
Vader Moses Schonbach
Moeder Nn Zipora
Partner Eva Simon
Relatie: wdnr

Moeders familienaam = Rosenthal
[Bron:-MyHeritage-Pagina Abraham Schonbach-primaire bron Family Search]

Geboortedetails:-
[Bron:-MyHeritage-Abraham Schönbach
In Joodse Holocaust Gedenktekens en Joodse Ingezetenen van Duitsland 1939-1945]
Vader van (41)68.
2023/06/12
bnnch