Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8861]

(141)05
Cohen
Sara
Mozes
Frenk
Abraham Frenk
Mozes Joseph Cohen x Eva Jacob Levij
circa 1809
Zevenbergen
15-02-1886
10 Adar I 5646
Zierikzee
Zierikzee
17-02-1886
Hier rust
Sara Frenk geb. Cohen
overl. 15 Feb. 5646 - 1886.
(1) ותמת שרה אשת אברהם
פ"ט
על אלה אני בוכיה עיני עיני
(2) ירדה מים על פטירת אמי
שרה בת משה הכהן
'נפטרת ביום י" אדר א
 ונקברת י"ב בו בחיותה
ששה ושבעים שנה
שנת תרמ"ו לפ"ק
תנצבה
(1) Genesis 23:2
(2) Klaaglied 1:16
En Sara de vrouw van Avraham stierf.
Hier is begraven
ja, hierom ween ik, hierom baden mijn ogen 
in tranen, om het overlijden van mijn moeder
Sara dochter van Mosje de priester
overleden op 10 Adar I 
en begraven op de 12e van die maand in de leeftijd
van zes en zeventig jaar 
in het jaar 646 volgens de kleine jaartelling.
Moge haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven. 

2024/07/01
tom_v