Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[8873]

(141)17
Frank
Abraham Izaak
Frank
Katootje Goudsmit
Izak Jacob Frank x Catharina Frank
06-10-1825
Bergen op Zoom
09-04-1890
19 Nisan 5650
Zierikzee
Zierikzee
11-04-1890
Hier rust
...
... : de rest van de Nederlandse tekst is onleesbaar op de foto.
פ"נ
(1) ואלה ימי שני חיי אברהם
כ"ר יצחק פראנק אשר חי
ארבע וששים שנה ויגוע
וימת (2) י"ט ניסן וקברו אתו
בניו שביעי של פסח
שנת תר"נ לפ"ק
תנצבה
(1) Genesis 25:7
(2) Genesis 25:8
Hier rust
- dit is het aantal jaren van het leven van Avraham - 
de geëerde heer Jitschak Frank die leefde
vier en zestig jaar. Hij gaf de geest
en stierf op 19 nisan en zij begroeven hem,
zijn kinderen, op de zevende dag van Pesach 
van het jaar 650 volgens de kleine jaartelling.
Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.
2024/06/27
Ma-Jos