Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9019]

(158)Rij1-025
4
Ezechiel
Salomon
Shlomo z.v. Mordechai Yechezkeel
Vrouwtje Joseph Israels/ Mietje Israels
Marcus Ezechiel & Rebecca Isaac Levie
1748
Rotterdam
19-12-1801(zie opmerking)
14 Tevet 5562(zie opmerking)
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
20-12-1801//15 Tevet 5562
ויהי דבר יי' אל שלמה
תחת הציון הלז נעלם ונטמן
 איש ירא יי' ישר ונאמן
פרנס ומנהיג ומנהל הקהלה
 שמו נודע לפאר ולתהלה
 שלם היה במעשיו זכים
 וברים כחמה
לו נאה לספר שכרו
אין לסימה
 מקשיב לקול החכמים
 בתורת יי תמימה
 הלך תמים ופעל צדק
ועבודתו שלמה
 ה"ה פו"מ מהר"ר שלמה בן פו"מ
 מהר"ר מרדכי יחזקאל יצ"ו
נפטר בליל ש"ק י"ד טבת ונקבר
ביום א' ט"ו בו בשם טוב
השורה התחתונה בה נכתבה השנה היא לא קריאה
En het woord des HEREN kwam tot Shlomo*
Onder dit merkteken is verdwenen en geborgen
Een godvrezend man rechtchapen en trouw
Bestuurder en leider en leidinggevende van de gemeente
Zijn naam is bekend tot glans en glorie
Integer was hij, in zijn daden was hij puur
en zuiver als de zon
Het past hem zijn beloning te tellen en daarmee niet op te houden.
Luisternde naar de stem van de Wijzen
in de volmaakte Tora van God
Hij ging ingetogen en deed rechtvaardigheid
en zijn arbeid was volmaakt
De geachte heer Bestuurder en Leider de ge'eerde heer Shlomo zoon van de Bestuurder en leider Mordechai Yechezkiel, zijn Rots en Verlosser zal hem behoeden.
Hij overleed op de Heilige Shabbatavond 14 Tevet
En werd begraven op zondag de 15e van die maand in goede naam
[5562 ]
*1 Kon 6:11
De onderste regel met daarop het sterfjaar is onleesbaar
Volgens de genealogische gegevens overleed hij op 21 december 1801, hetgeen neerkomt op 16 Tevet 5562.Dit klopt niet geheel met de datum op de steen, die 14 Tevet geeft.Desalniettemin is deze bron gebruikt voor het aanvullen van het overlijdensjaar dat de laatste regel niet leesbaar is, de overlijdens-en begravenisdata van de steen zijn aangehouden.

Salomon Ezechiel (geboren te Rotterdam in het jaar 1748) is op 21 mei 1768 te Rotterdam in ondertrouw gegaan met Vrouwtje Joseph Israels (geboren in het jaar 1753 te Amsterdam) en gehuwd te Amsterdam DTB 744-172. Bij zijn huwelijk te Amsterdam wordt hij Smuel Ezechiel genoemd en als getuigen voor hem treedt Eliaser Samuel Levie op en voor de bruid is de vader  Joseph Israel getuige.

Salomon Ezechiel is in 1801 wonende aan de Leuvenhaven te Rotterdam alwaar hij op 21 december 1801 komt te overlijden tengevolge van een beroerte. In het register staat dat hij dan 74 jaar oud zou zijn hetgeen in vergelijk met zijn huwelijk onjuist moet zijn.

Het overlijden van zijn echtgenote Vrouwtje Joseph Israel wordt ingeschreven in het register aangegeven sterfgevallen te Rotterdam op 30 maart 1796 zij is dan 44 jaar oud. Doodsoorzaak zou zwakte zijn. Zij waren toenmalig wonende aan de Glashaven te Rotterdam.

In 1798 hertrouwt Salomon Ezechiel ( weduwnaar van Vrouwtje Joseph Israel) met Mietje  Israel  ( weduwe van Leman Jacob- DTB 751-302) DTB 644-478

Hij is de vader van rij2-005 en rij2-032
2012/05/23
bnnch