Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9020]

(158)Rij1-026
Philips
Engeltje
Izaak Samson
Philip Levie & Judith Jacob
circa 1727
Rotterdam
21-10-1801
Middelburg
Rotterdam (Oostzeedijk)
14 Marchesjwan 5562
פ"ט אשה יקרה והגונה צנועה כשרה וזקנה במצות ובגמילות חסדים הלכה כל ימיה בעפר טמונה גויתה ולג"ע העליון עלתה נשמתה א"ח מ' עגלה בת כ"ה פייס הלוי אשת המנוח כ' איצק בן ר' שמשון ז"ל נפטרת ביום ד' י"ד מרחשון ונקברת ביום ה' למחרתו שנת תקס"ב לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 21-10-1801
Hier ligt geborgen een dierbare en bescheiden vrouw ingetogen, echt en bejaard de geboden volgen en naastenliefde beoefenen deed ze alle dagen van haar leven in het stoft ligt verborgen haar lichaam en naar het hemels paradijs is haar ziel opgestegen een belangrijke vrouw mevrouw Egelah dochter van de heer Pais ha-Levi vrouw van wijlen de heer Itzik zoon van de heer Shimeon z.l. zij overleed op woensdag 14 Marchesjwan en zij werd begraven op donderdag de volgende dag van het jaar 562 volgens de korte notatie T.N.Ts.B.H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 21-10-1801

Engeltje was de dochter van Philip Levie  afkomstig uit Amsterdam en van Judith Jacob afkomstig van Rotterdam die op 31 januari 1730 te Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan en die op 21 maart daarop volgend met elkaar zijn gehuwd. Hieruit zou moeten worden geconcludeerd dat Engeltje Philips een voorkind zou zijn geweest daar zij geboren zou zijn in het jaar 1727, volgend de aangifte bij haar overlijden.

Engeltje Philips is op 4-11-1763 te Rotterdam in ondertrouw gegaan en op 2 mei daaropvolgend gehuwd met de uit Leiden afkomstige Isaac Samson. Deze Isaac Samsom is op 26 maart 1790 op 51 jarige leeftijd overleden te Rotterdam wonende aan de Schiedijk, doodsooraak was de galkoorts.

Engeltje is op 74 jarige leeftijd overleden te Rotterdam In de opgave van de Nationale Militie staat aangetekend dat Engeltje is overleden te Rotterdam en wel op 7 october 1801 In de bewerking van de collectie Blitz staat genoeetrd dat zij is overleden te Middelburg op 23-10-1801 Aangehouden de datum die op de steen staat vermeld 21-10-1801.

2011/09/30