Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9024]

(158)Rij1-030
5
Samuel
Klaartje
Gelle d.v. Shmu'eel
Daniels
1)-Abraham Godert-2)Abraham Daniels
Samuel Hendriks & Sara Jacob
circa 1722
Rotterdam
11-07-1804
3 Av 5564
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
11-07-1804//3 Av 5564
פ"ט
 אשה ישרה מ' געלא
 בת כ"ה שמואל לוי
אשת כ"ה אברהם
 בכ"ה גדלי' נפטרת
ונקברת ביו' ד' ג
אב תקס"ד לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
Een rechtvaardige vrouw mevrouw Gela
Dochter van de ge'eerde heer Shmu'eel Levi
Vrouw van de ge'eerde heer Abraham
Zoon van de heer Gedaly[a] zijn herinnering zij tot zegen.
Zij overleed en werd begraven op woensdag 3 Av 5564

T. N. Ts. B. H.
De laatste letter yoed bij de naam Gedalya is weggelaten.Dit ter vermijding van het gebruik van Gods naam in de combinatie dalet-yoed
Klaartje ook wel Gelletje genaamd is op 1 juli 1749 in ondertrouw gegaan en op 16 februari 1750 gehuwd met de uit Naarden afkomstige Abraham Godert, die weduwnaar was van  Eva Benedictus.  Op 25 april 1763 ging zij, als weduwe, wederom in ondertrouw te Rotterdam en is op 2 november daaropvolgend gehuwd met Abraham Daniel
Zij is de echtgenote van (158)rij2-018
2012/05/29
bnnch