Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9027]

(158)Rij1-033
4
Marcus
Rachel
Rachel d.v. Me'ir
Goudsmit
Isaac  Goudsmit
circa 1710
Rotterdam
12-01-1807
3 Shevat 5567
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
13-01-1807//4 Shevat 5567
פ"ט
 אשת חיל ה"ה מרת
 רחל בת כ' מאיר ז"ל
אשת כמ"ר אייזק ב"ה
 משה גאלדשמיט ז"ל
נפטר והלכ' לעולמה
יום ב' ונקברה ביום ג
 ד' שבט שנת תקס"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
 ח"ק מ"א
Hier is geborgen
Een flinke vrouw deze is mevrouw
Rachel dochter van de ge'eerde Me'ir zijn herinnering zij tot zegen.
De vrouw van de heer Izak zoon van de heer Moshe Gold- Schmidt zijn herinnering zij tot zegen.. Zij overleed en ging naar haar Eeuwige Wereld op maandag en zij werd begraven op dinsdag de 4e Shevat van het jaar 5567

T. N. Ts. B. H.

Chet Qof Mem Alef
 Chet Qof Mem Alef = Chevrah Qedisha Menachem Avelim
Initialen van de Joodse begrafenis vereniging “Heilige Vereniging Trooster der Rouwenden”
Rachel Marcus is op 27 maart 1744 te Rotterdam in ondertrouw gegaan met  Isaac Goudsmit. Toen zij op 97 jarige leeftijd overleed was zij weduwe  van Isaac Goudsmit en woonde zij aan de Bierhaven te Rotterdam
Zij was de echtgenote van (158)017.
2012/05/29
bnnch