Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9028]

(158)Rij1-034
3
Kalker
Vrouwtje Emanuel
Fradche d.v. Mendele
Cohen
Nathan Samuel Cohen
Emanuel  Kalker &  Clara Marcus
circa 1775
Amsterdam
07-01-1807
27 Tevet 5567
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
07-01-1807//27 Tevet 5567
פ"ט
ההולכת מאתנו בחצי ימיה
אשה יקרה כשרה
 יראת יי נצרה
טובים היה מעשיה
 [ ] האשה הגבירה
אשת חייל מ פראדכא
 [ ] מענדלי ז"ל
ה [כיכ ?] שמואל הכהן
 [נפטרה בליל ג [נ]קברה ביום ד' כ"ז טבת
הטקסט בחלקו שחוק והפענוח והתרגום בחלקם לפי השערה
אין שנת פטירה
השנה נקבעה לפי ניתונים חיצונייםHier ligt geborgen
Zij die van ons weggaat in het midden van haar dagen
Een dierbare en zuivere vrouw
De vrees voor God hield zij vast
Goed waren haar daden
De flinke vrouw mevrouw  Fradche
[   ]Mendele zijn herinnering zij tot zegen. [ ] zoon van de ge'eerde
Shmu'eel [vermoedelijk stond er:-Ha-Cohen] [over]leed op dinsdagavond
en werd begraven op woensdag 27 Tevet
27 Tevet viel op een woensdag op 07-1-1807
Er is geen overlijdensjaar zichtbaar op de steen.
Het jaar is vastgesteld vlg. externe gegevens.
De tekst is gedeeltelijk afgesleten en de ontcijfering zowel als als de vertaling
zijn gedeeltelijk gebaseerd op veronderstellingen.
Nathan Samuel Cohen gaat te Rotterdam en in Amsterdam  (DTB 646-449)op 5 juli 1800 in ondertrouw en hij huwt op 20 juli daaropvolgend te Rotterdam met Vrouwtje Emanuel Kalker geb 1775 te Amsterdam. De ouders van Vrouwtje: Emanuel Kalker & Clara Marcus zijn in 1761 te Amsterdam in ondertrouw gegaan DTB 738-218.
Aanvulling:-
De weduwnaar Nathan Samuel Cohen hertrouwt op 26 Sep 1810 te Rotterdam met de jongedochter Judic Israels Zacharias uit Hoorn
2012/06/04
bnnch