Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9030]

(158)Rij1-036
4
Mozes
Hijman
Chaim z.v. Moshe
Saartje Matthijs
circa 1773
Rotterdam
12-09-1801
6 Tishri 5562(zie opmerking)
Maassluis
Rotterdam (Oostzeedijk)
13-09-1801//6 Tishri 5562
[ ] איש ישר וכשר שהלך
בדרכי י"י ובמצותיו
ה"ה כ"ה חיים בן כ"ה משה וויצנהויזן שנפטר
 במש"ק ה' תשרי ונקבר
 ביום א' למחרתו
בשם טוב
שנת תקס"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
משהו לא נכון בקביעת התאריך העברי של פטירתו
אם הוא נפטר במוצאי שבת הרי התאריך כבר זה של יום ראשון
שהוא 6 תשרי ולא 5 תשרי התאריך של השבת שיצא
אם נכון התאריך 5 תשרי כמצוין במצבה אזי הפטירה לא הייתה לאחר צאת השבת
[ ] Een rechtschapen en zuivere man die ging
op de wegen van God en zijn geboden
Deze is de ge'eerde heer Chaim zoon van de ge'eerde heer Moshe Witzenhausen die overleed
op de uitgang van de Heilige Shabbat 5 Tishri en werd begraven op zondag de volgende dag in goede naam
van het jaar 5562

T. N. Ts. B. H.
Er is iets onjuist in de vaststelling van zijn Hebreeuwse overlijdensdatum,
Indien hij overleed na de uitgang van de Shabbath, dan was dit reeds de datum van de volgende zondag, dwz 6 Tishri en niet 5 Tishri, de datum van de Shabbath die juist uitging.
Indien 5 Tishri juist is, zoals op de steen vermeld, dan overleed hij niet
na uitgang van de Shabbath maar op de Shabbath zelf.
Hijman Mozes gaat op 19 januari 1798 te Rotterdam in ondertrouw en hij huwt op 4 februari daarop volgend te Rotterdam Sara Matthijs geb Maassluis Hij overlijdt te Maassluis op 28 jarige leeftijd aan de tering
(tuberculose). Zijn vrouw hertrouwt met de uit Amsterdam afkomstige Israel Machiel. In het jaar 1805 woont Israel Machiel te Maassluis, zijn vrouw is op 29 april 1804 te Den Haag overleden . 
Vermoedelijk was hij een broer van (158)Rij1-032
2012/06/01
bnnch