Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9031]

(158)Rij1-037
4
Jacobs
Samuel
Shmu'eel z.v. Ya'akov
Engeltje Moses
circa 1752
Rotterdam
02-01-1804
18 Tevet 5564
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
03-01-1804//19 Tevet 5564
פ"ה
שבת עובר אורח חיים למעלה
בר לבב ונקי כפים
משכיל אל דל בצר לו
ידיו אמונה עד בוא שמשו
ויט שכמו לסבול עול צדקה
 עשה משרים ונוכוחות
 אך טוב וחסד רדף
קו רגליו לא מעדו ממעגלי
 יושר
 לאיש אשר אלו לו
 בחצי ימיו בא מות ויאסף
 ה"ה הישר כמ"ר שמואל ב"ר
 יעקב ז"ל נפטר בליל ב' ונקבר
 למחרתו ביום ג' י"ט טבת
 שנת תקס"ד לפ"ק
פ"ה
פה הקבר

הטקסט עושה שימוש רב בפסוקים מתוך התנ"ך
לדוגמא:-

ידיו אמונה עד בוא שמשו
שמות 17:12
לאיש אשר אלה לו
בראשית 38:25
ויט שכמו לסבול
בראשית 49:15
ועוד

Dit is het graf

Gij, voorbijganger, gaf  het leven aan de Hemel terug.
Zuiver van hart en schoon van handen.
Verlicht de arme in zijn benauwdheid.
Zijn handen waren vertrouwd tot zijn zon onderging.
Hij zette zijn schouders onder de last van liefdadigheid
Hij deed het oprechte en het eerlijke.
Slechts het goede en liefdadigheid streefde hij na.
Zijn voeten struikelden niet in de kringen van
rechtschapenheid.
Voor de man die dit alles bezat  kwam de dood op half zijn levensdagen en werd hij verzameld.
Deze is de ge'eerde heer Shmu'eel zoon van de heer Ya'akov zijn herinnering zij tot zegen.. Hij overleed op maandagavond en hij werd begraven de volgende dag dinsdag de 19e Tevet.
Van het jaar 5564.
De grote beginletters op de steen vormen zijn naam שמואל (Shmu'eel)

De tekst gebruikt in grote male verwijzingen naar  Bijbelversen, zoals:-
Zijn handen waren vertrouwd tot zijn zon onderging.
[Shemot(Exodus) 17: 12]
Voor de man die dit alles bezat
[Bereshit(Genesis) 38:25]
Hij zette zijn schouders onder de last van liefdadigheid
[Bereshit(Genesis) 49:15]
etc.


Samuel Jacob is op 19 december 1777 te Rotterdam in ondertrouw gegaan en op 5 januari 1778 is hij gehuwd met Engeltje Mozes  geb. te Rotterdam Hij is overleden aan de tering (tuberculose). Zij vrouw neemt in 1811 tot de familienaam van Engel aan
Aanvulling:-

Zijn weduwe overlijdt op 9 Apr 1826 als Engeltje Mozes, 71 jr. & 10 mnd.oud, dochter van Mozes David & Betje Levij, weduwe van Samuel Jacob.
2012/06/04
bnnch