Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9037]

(158)Rij1-043
4
Goudsmit
Emanuel
Judith Israel
Isaac Mozes Goudsmit & Rachel Marcus
circa 1745
Rotterdam
27-03-1796
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
פ"נ
איש הלך בדרך ישר
ה"ה מנחם מן כ"ר אייזק
ג"ש נפטר יום א' ונקבר
יום ב' ח"י אדר שני
שנת תקנ"ו לפ"ק
ח"ק מ"א
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 27-3-1796
ג"ש = כנראה ראשי תיבות של גאלדשמיט או גאודשמיד
Hier Rust
Een man die ging op de rechte weg
Deze is  Menachem [afkomstig] van de ge'eerde heer Aizak
G”S [Goldschmidt?] hij overleed op zondag en hij werd begraven op maandag de 18 Adar II
van het jaar 5556

T. N. Ts. B. H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 27-3-1796

Van Emanuel Goudsmit & zijn echtgenote Judith Israel is geen huwelijk te vinden,wel is er een testament aangetroffen in het notarieel van het gemeente archief te Rotterdam in het jaar 1781 waarbij zij als echtelieden elkaar tot erfgenaam en eventuele voogd benoemen.

In 1796 woonde het gezin te Rotterdam en wel aan de Glashaven, in dit huis overleed Emanuel Goudsmit op 27 maart aan de rotkoorts  

Hij is de zoon van (158)017, en de zwager van (158)Rij2-034
2012/06/05
bnnch