Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9038]

(158)Rij1-044
4
Charleville
Andries
Anshil z.v. Gedalya
Roosje Levie
Daniel Andries & Sara Jonas
10-01-1738
18 Tevet 5498
Rotterdam
26-02-1796
18 Adar I 5556
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
28-02-1796//19 Adar I 5556
פ"נ
איש ישר וכשר ג"צ
הולך תמים ופועל צדק
ודובר אמת בלבבו ה"ה
כ"ה אנשיל בן כ"ה גדליהו
שארלוויל ז"ל נפטר
בליל שק ח"י אדר
ראשון ונקבר בשם טוב
ביום א למחרתו שנת
מאשר שמנה לחמו לפ"ק

ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 26-2-1796
סכום האותיות המודגשות הוא 556 שהיא שנת תקנ"ו
 כתוב ליל שבת קודש שזה יום שישי בערב ולכן התאריך הוא ה 26
Hier rust
Een rechtvaardig en zuiver man, de beheerder van de armenkas*
Hij ging de weg der ingetogenen en pleegde weldadigheid.
Hij sprak de waarheid vanuit zijn hart
De geachte heer Anshil zoon van de heer Gadalyahu
Charleville zijn herinnering zij tot zegen
Hij overleed op vrijdagavond 18 Adar I
en hij werd begraven in goede naam op zondag daaropvolgende van het jaar Asher, zijn spijze zal vet zijn**

 T. N. Ts. B. H.
Opmerkingen Ned.vert.
*de afkorting ג״צ staat zeer vermoedelijk voor:
 (1) גבאי צדקה
door de bewerkers vertaald als-:-
beheerder der armenkas 
(2) Deze afkorting betekent ook:-
גר צדק bekeerling tot het Jodendom.
 (Bron: Hüttenmeister) maar zo goed als zeker is dit alhier niet van toepassing.
** Gen 49:20
Deze spreuk verwijst naar zijn Hebreeuwse naam, want Anshil=Asher


De niet-joodse overlijdensdatum is 26-2-1796.
De optelsom van de grote letters geeft 556 תקנ״ו er staat de Heilige Shabbat avond= vrijdagavond en daarom is de datum 26-2-1796

Hij overleed op vrijdagavond 18 Adar I na invallen van de Shabbath.

Andries Daniel besneden op 18 januari 1738 te Rotterdam.

De geboortedatum werd bepaald door terugrekenen vanaf deze datum.

Hij is aldaar op 2 februari 1775 in ondertrouw gegaan met Roosje Levie geb te Leeuwarden.

 De ouders van Andries Daniel zijn Daniel Andries geb te Amsterdam & Sara Jonas, geb. te  Rotterdam. Dit echtpaar is gehuwd te Rotterdam op 25 september 1722.

Het gezin Daniels woonde in 1796 te Rotterdam in de Jufferstraat en aldaar is Andries overleden op 26 februari 

Zijn echtgenote is (158)Rij2-041

Familienaam kan ook zijn Charlevil (of Sjarlevil) in spelling

Opmerkelijk is, dat de naam Charlevil(le) omgezet werd in allerlei vormen, zoals bijv. in deze tak Andries, maar ook in Sarlui, Sarlie, Sarlouis, Sarluij, Charloui, Charlevie, Charloi, Charville, Scharlevil, Scharlui, Scharloi, Scharlewie, Scharli, en mogelijk nog meer (zie begrafenisregistraties Muiderberg en burial permits in Amsterdam).


2017/09/13
moshe_m