Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9040]

(158)Rij1-046
4
Sanders
Jacob
Ya'akvov z.v. Alexander
Sprientje Isaac Levie
Sander Isaacs & Beligje Joseph
circa 1756
Gouda
16-01-1796
6 Shevat 5556
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
17-01-1796//7 Shevat 5556
פ"נ
איש ישר ונאמן ה"ה כ' יעקב
 בן אלכסנדר דרגויא נפטר
 בש"ק ששה לחדש שבט
ונקבר למחרתו ביום א' ז
בו תקנ"ו לפ"ק
נ ת צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 16-1-1796
במקום הנוסח הרגיל תנצבה נכתב נתצבה
Hier rust
Een rechtschapen en betrouwbaar man dit is ge'eerde Ya'akov
Zoon van Alexander Dergooi (*) . Hij overleed
op de Heilige Shabbath de 6e van de maand Shevat
en hij werd begraven de volgende dag op zondag de 7e
van die maand 5556

N. T. Ts. B .H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 16-1-1796
In plaats van het gebruikelijke תנצבה staat er נתצבה
(N. T. Ts. B .H. i.p.v. T. N. Ts. B .H.)

(*)-De Jiddische naam voor Gouda
Jacob Sanders is op 16 april 1789 te Gouda in ondertrouw gegaan en is 5 mei daaropvolgend gehuwd met Sprintje Isaac Levie geb. te Amsterdam. Na het overlijden van Jacob Sanders is Sprientje hertrouwd te Gouda op 04-06-1797 met Marcus Levie Heijmans 
Jacob Sanders is een zoon van (158)058, en broer van (158)027 & (158)047
2012/06/07
bnnch