Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9046]

(158)Rij1-052
4
Isaacs
Leman
Lima z.v. Itsak
circa 1762
Rotterdam
22-09-1791
23 Eloel 5551
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
22-09-1791//23 Elloel 5551
פ"נ
כך בחור אלהיך להשתעשע בנשמתך
 תחת אשר עשית הטוב
והישר בעולמך בגן עדן
עליון תעלה נשמתך ה"ה
הבח' לימא בן כ' איצק נפטר
ונקבר ביום ה' ך"ג אלול
שנת תקומה לפ"ק
 נ ת צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 22-9-1791
שנת תקומה היא שנת תקנ"א
Hier Rust
Aldus verkoos uw God uw ziel te vertroetelen;
Omdat gij het goede hebt gedaan en het rechtschapene in uw wereld
zal uw ziel opstijgen naar de opperste Tuin van Eden.
Deze is de vrijgezel Lima zoon van de ge'eerde Itsak. Hij overleed
en werd begraven op donderdag 23 Eloel van het jaar 5551

T .N. Ts. B. H.
De niet-Joodse overlijdensdatum is 22-9-1791
Het jaar תקומה (wederopleving)  is תקנ"א
Leman Isaacs wonende in de Pottenbakkersteeg is op 29 jarige leeftijd overleden aan de galkoorts
2012/06/11
bnnch