Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9050]

(158)Rij1-056
4
Nathan
Philip
Yomtov Lipman z.v. Nathan
Belie Davids
circa 1707
Berlijn
29-02-1792
6 Adar 5552
Brussel
Rotterdam (Oostzeedijk)
02-03-1792//8 Adar 5552
פ"נ
 איש חי רב פעלי
פזר נתן לאביונים
ה"ה הישיש כ"ה
יום טוב ליפמן בן המנוח כ"ה נתן
ז"ל מברלין הלך
לעולמו בש"ט
בעיר בריסל ביו
ד' ו' אדר ונקבר
 בעש"ק בחית בו
שנת תקנ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 29-2-1792
Hier rust
Een levendig mens vol van daden
Hij deelde uit en gaf aan de behoeftigen
Dit is de grijsaard de heer Jomtov Lipman,zoon van wijlen de ge'eerde
heer Nathan-zijn herinnering zij tot zegen-uit Berlijn. Hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld  in goede naam in de stad Brussel
op woensdag 6 Adar en hij werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat,op de 8e van die maand van het jaar 5552

T. N. Ts. B. H.
De niet-joodse overlijdensdatum is 29-2-1792

Het is opmerkelijk dat twee malen aan het eind van een regel de mem ontbreekt (zonder duidelijke reden) n.l. in פעלים en in ביום.


Philip Nathan was gehuwd met Belia Davids. Als woonadres stond genoteerd dat Philip & zijn echtgenote hebben gewoond te Rotterdam in de Jufferstraat

Philip Nathan was overleden op 29-02-1792 maar de begrafenis vond plaats op 2 maart 1792  te Rotterdam.  Belia Davids was op 72 jarige leeftijd eveneens te Brussel overleden in het jaar 1791. Als reden van overlijden stond voor beiden stond gemeld "overleden aan zwakten"

Hij was de echtgenoot van (158)Rij1-057
2012/06/14
bnnch