Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9051]

(158)Rij1-057
3
Davids
Belia
Nathans
Philip Nathans
circa 1719
01-01-1791
25 Tevet 5551
Brussel
Rotterdam (Oostzeedijk)
04-01-1791//28 Tevet 5551
פ"ט
האשה צנועה
 וחסודה תפארת
 בעלה כפה פרשה
 לעני המהוללה
מרת בילה אשת
המנוח כ"ה יום
טוב ליפמן ז"ל
 נפטרה בש"ט
בעיר בריסל ביו
ש"ק כ"ה טבת ונקב
ביום ג' כ'חית בו
שנת תקנ"א לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 1-1-1791
היא  אשתו של יום טוב ליפמן ממצבה מספר 1-056 -ואז לא מובן מדוע כתוב במצבה שלה אשת יום טוב ליפמן ז"ל בשעה שהוא נפטר אחריה. יתכן שהמצבות הוקמו רק לאחר מות הבעל
Hier is geborgen
De vrouwe bescheiden
en vroom, de pracht van haar man. Haar hand strekte ze uit naar de arme. De geprezene mevrouw Beile , de vrouw van wijlen de heer Yomtov Lipman zijn herinnering zij tot zegen. Zij overleed in goede naam in de stad Brussel  op de Heilige Shabbat 25 Tevet en zij werd begraven op dinsdag de 28e van die maandag van het jaar 5551 
De niet-Joodse overlijdensdatum is 1-1-1791 Zij is  de echtgenote van Yomtov Lipman, Steen nummer 1-056 en het is dan niet duidelijk waarom op haar steen staat “vrouw van wijlenYomtov Lipman z.l. ” terwijl zijn overlijdensdatum later was dan de hare. Het kan zijn dat de beide stenen zijn geplaatst na de dood van de man.

Belia was de echtgenote van Philip Nathans Zie steen nr 56

Philip Nathan was gehuwd met Belia Davids. Als woonadres stond genoteerd dat Philip & zijn echtgenote hebben gewoond te Rotterdam in de Jufferstraat

Philip Nathan was overleden op 29-02-1972.De begrafenis vond plaats op 2 maart 1792  te Rotterdam.

Belia Davids was op 72 jarige leeftijd eveneens te Brussel overleden op 01-01- 1791. Als reden van overlijden stond voor beiden stond gemeld "overleden aan zwakten"

Zij was de echtgenote van (158)Rij1-056
2012/06/14
bnnch