Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9052]

(158)Rij1-058
4
Joseph
Beligje
Bele d.v. Juzpe Segal
Isaacs
Sander Isaacs
circa 1730
Hamburg
25-04-1794
26 Nissan 5554
Gouda
Rotterdam (Oostzeedijk)
27-04-1794//27 Nissan 5554
פ"ט
 אשה כשרה צנועה וישרה
מרת בילה בת כ' יוזפא סג"ל
 אשת כ' אלכסנדר מדרגוא
נפטרת בליל ש"ק ך"ו ניסן וביו
א' ך"ז [תל?] נקברת תקנ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 25-4-1794
ליל שבת קודש הוא אומנם כ"ו לחודש אבל התאריך הלועזי הוא של יום הפטירה יום שישי בערב
תל = אולי זאת טעות והיה צריך להיות כתוב יא לעומר יום הפטירה או יב לעומר שזה יום הקבורה , הסברה  היא מכל מקום שיש לזה קשר לעומר
אולם אם כך הדבר יש טעות בקביעת היום או  ההנחה הזאת איננה נכונה כלל
במקרה כזה לא ברור מה המובן של האותיות הללו
Hier is geborgen
Een zuivere,bescheiden en rechtschapen vrouw
Mevrouw Beile dochter van de heer Jospe Segal (*) .
De vrouw van de heer Alexander uit Dargoa(**)
Zij overleed op de avond van de Heilige Shabbat de 26e Nissan en op zondag de 27e [???] (***) werd zij begraven 5554 
De niet-Joodse overlijdensdatum is 25-4-1794, de Shabbatavond valt inderdaad op de 25e van de maand, maar de niet-Joodse sterfdag op
Shabbathavond (vrijdagavond) is dus die van een dag later- 26 april 1794
en 26 Nissan 5554.

(*)-Uit de stam der Levieten.
(**)-מדרגוא, me-Dargoa.d.w.z. uit Gouda.(Dargoa is Jiddisch voor Gouda)
(***)-De hier voorkomende lettercombinatie  tav-lamed is niet opgehelderd.Een mogelijkheid ge'opperd is dat dit te maken heeft met de periode van de Omertelling.De letter tav moet dan gelezen worden als een chet (getallenwaarde 8), bij lettertypes lijken op elkaar.De dag van overlijden is echter de 11e dag en die van de begrafenis de 12e dag van de Omer telling, terwijl de letters tav-lamed (dwz chet-lamed) een getallenwaarde van de 8e dag van de Omertijd zouden voorstellen.Dus uiteindelijk is deze lettercombinatie niet verklaard.
(of deze veronderstelling is fout of er is een vergissing gemaakt op de steen).

De sluitmem van (zon)dag is om onduidelijke redenen weggelaten.

Beligje Joseph is op 5 april 1750 te Gouda gehuwd met Sander Isaacs geb in het jaar 1729 Na het overlijden van Beligje is Sander Isaacs op 3 april 1796 te Gouda in ondertrouw gegaan en op 8 mei daaropvolgend gehuwd met de 67 jarige Sara Simon die afkomstig was vanuit Duitsland

Sander Isaacs geboren ca 1729 te Amsterdam is op 14-09-1806 te Gouda overleden op 77 jarige leeftijd en hij is op 17-09-1806 te Rotterdam begraven

Zij is de moeder van (158)027, (158)046 & (158)047 en van (158)rij2-007
Zij is echtgenote van (158)Rij2-043 in zijn 1ste echt.
2012/06/18
bnnch