Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9053]

(158)Rij1-059
4
Ezechiel
Judik
Miriam Gitele d.v. Yechezkiel
Ezechiel David Levie
Mozes Ezechiel & Elizabeth Mozes Daniel
circa 1761
Rotterdam
20-02-1794
20 Adar 5554
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
21-02-1794//21 Adar 5554
פ"ט
אללי מבוץ הנאבד מאתנו
 בלא זמנה עליונים ששו
ותחתונים בכו ה"ה הצדקת
נאה במעשי הטוב לה
ולבריות ידי לא אסרות
מלעשות צדקה ורגלי
לא נחשתים מלילך לדבר
מצוה מרת מרים גיטלה
בת פו"מ כ"ה משה יחזקאל
אשת כ"ה יחזקאל לעווירטן
הנפטרת אור לי' ה' ונקברת ביומ ו'[לאחריו ? ]
אין תאריך על המצבה למטה
כי השורה התחתונה שחוקה ושקעה בחלקה באדמה
 
הפיענוח של שתי המילים הראשונות בשורה הראשונה
והפירוש של שורה זו בעקבותיו ע"י משה מוסל- ירושלים

חרף העובדה שכתוב ידי ורגלי ההנחה היא שהכוונה לידיה ורגליה וכי האות ה הושמטה למניעת כתיבת שם השם בהרכב האותיות י"ה
 
לעווירטן = זה שיבוש של השם לעוורדן
Hier is geborgen
Wee het fijne linnen, hetgeen ons verloren is gegaan.(*)
De hemel was verheugd,  op de aarde weende men ,
Dit is  de rechtvaardige, aangenaam in goede daden voor God en de mensen.
Haar handen waren niet vastgebonden om haar van het liefdewerk af te houden en haar voeten waren niet geboeid om haar te weerhouden te gaan naar de uitvoer van de geboden. (**)
Mevrouw Miriam Gitele, dochter van de bestuurder en gemeenteleider de heer Moshe Yechezkiel, vrouw van de heer Yechezkiel Levirten (***) die overleed in de nacht van donderdag en werd begraven op
[de volgende ?]vrijdag [ .... ? ]
(*)-De ontcijfering en vertaling van de eerste twee woorden, en de betekenis van deze regel als gevolg daarvan:- door Moshe Mossel-Jeruzalem.

(**)-Op grond van Samuel II-hoofdstuk 3-vers 34
De veronderstelling is dat de heh in de woorden ידיה en רגליה is weggelaten uit pieteitsoverwegingen en de vertaling daarom moet zijn "haar" en niet "mijn" ("haar handen en haar voeten")

(***)- לעווירטן is een verdraaing van de naam Leeuwarden

Er staat geen datum op de onderste (leesbare) regel van de steen, maar de regel is, behalve slechts gedeeltelijk leesbaar, tevens verzakt.

Judik Mozes Ezechiels gaat op 18 juli 1780 te Rotterdam in ondertrouw en op 14 augustus daaropvolgend trouwt zij met Ezechiel David Levie.

Ezechiel David Levie neemt in 1811 voor zichzelf en zijn kinderen de familienaam Leons aan

Judik woont 1794 te Rotterdam aan de Glashaven en zij overlijdt op 33 jarige leeftijd op 20-02-1794 ten gevolge van de tering



Zij is kennelijk een dochter van Mozes Ezechiel & Elisabeth Mozes Daniels (158)Rij3-036, die op 27 Mei 1752 ondertrouwen, en een zuster van
(158)Rij2-058.
2012/06/17
bnnch