Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9054]

(158)Rij1-060
4
Nathan
Hester
Esther d.v. Nathan ha-Cohen
van Weenen
Levie Meijer van Weenen
Nathan Cohen & NN
circa 1709
Rotterdam
28-01-1794
27 Shevat 5554
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
29-01-1794//28 Shevat 5554
ותלקח אסתר אל בית המלך
 פ"ט
הדסה היא אסתר
 נשאת חן בעיני כל ראיה
 נאה וחסודה היא היתה
 במעשיה במצות
ובגמילות חסדים הלכה
כל ימיה ה"ה האשה החשובה
אשת חיל כאביגיל מרת
אסתר בת כ' נתן כהן
ז"ל בליל ג' כ"ז שבט נפטרת
ולמחרתו בשם טוב נקברת
שנת תקנ"ד לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 28-1-1794
En werd Esther werd naar het koninklijk paleis gevoerd (*)
Hadassa is Esther
Zij vond gunst bij allen, die haar aanschouwden
Schoon en vroom was zij
In haar daden volgens de geboden en het bedrijven van  liefdadigheid ging zij al haar dagen,
Dit is de belangrijke vrouwe, de flinke vrouw zoals Abigail, Mevrouw Esther dochter van de ge'eerde Nathan Cohen-
zijn herinnering zij tot zegen.
Op dinsdagavond de 27e Shevat overleed zij en de daarop volgende dag werd zij in goede naam begraven in het jaar 5554
*Esther 2:8

De niet-Joodse overlijdensdatum is 28-1-1794

Hester Nathan is op 5 februari 1739 te Rotterdam in ondertrouw gegaan met de uit Amsterdam afkomstige Levie Meijer van Weenen. Zij woonde in 1794 te Rotterdam Jufferstraat en is aldaar op 85 jarige leeftijd overleden aan zwakten

Haar man Levie Meijer van Weenen is overleden te Amsterdam en hij is op 12-01-1777 begraven op Muiderberg.

Aanvullende details:-

zij is mogelijk een zuster van Benjamin Wolf, zoon van Nathan Cohen uit Rotterdam (1703-1775), die in Amsterdam tweemaal huwt
in 1734 (dtb 720/192)
in 1751 (dtb 731/447) met Marianne Samuel uit Rotterdam
Zijn nakomelingen nemen de naam Boon aan.
2012/06/19
bnnch