Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9056]

(158)Rij1-062
Leendert
Eliazer
Hanna Wessel
circa 1738
Rotterdam
24-03-1794
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
ויעל אליהו השמים פ"נ איש בין אנשים החשובים העוסקים בתורת צ' ודורש טוב היה לעמו מדי יום ויום ומדי שבת בשבתו ה"ה כ"ה אליהו ב"ה ליזר מינדן נפטר בשם טוב יום ב' ונקבר למחרתו ג' אדר שני שנת תקנ"ד לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 3-3-1794 למחרת יום ב זה ב' באדר ב ולא ג כפי שכתוב במצבה או שהיה צריך להיות כתוב: יום ב' ונקבר למחרתו ג' ב' אדר שני
Alzo voer Elia in een storm ten hemel* Hier rust Een man tussen de vooraanstaande mannen die zich bezighouden met de leer der gerechtigheid [?]. Een goede uitlegger voor zijn volk was hij dag in dag uit en Sjabat na Sjabat De geachte heer de heer Eliahu zoon van de heer Lezer Minden Hij overleed in goede naam op maandag en hij werd de volgende dag begraven dinsdag Adar II van het jaar 554 volgens de korte notatie
*2Kon 2:11 צ = צדקה De niet-joodse overlijdensdatum is 3-3-1794 De dag na maandag is de 2 Adar II en niet de 3e Adar II zoals op de steen staat. Anders had er moeten staan: maandag en hij werd begraven de volgende dag dinsdag de 2e Adar II.

Eliazer Leendert van Minden  wonende in 1794 te Rotterdam in de Jufferstraat is aldaar op 56 jarige leeftijd overleden op  24 maart 1794.*

Hij was gehuwd met Hanna Wessel die in 1811 voor haar zelf, de kinderen en de kleinkinderen tot familienaam van Minden aanneemt Zij woont in 1811 op de Schiedamschendijk C 485

* bij het aangaan van het huwelijk van de zoon Philip van Minden op 8-12-1813 met Aaltje de Jong is als huwelijksbijlage het document gevoegd van de doodgraver Izaak.Ansel in dato 27 otober 1813 waarin staat vermeld dat Eliazer Leendert van Minden op 24 maart 1794 is begraven op het kerkof van de gezegde gemeenschap gelegen even buiten deze stad

2010/03/01