Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9058]

(158)Rij1-064
4
Abraham
Sara
Tserele d.v. Aberle
Abraham Isaac
circa 1714
Rotterdam
31-10-1789
11 Cheshvan 5550
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
01-11-1789//12 Cheshvan 5550
פ"ט
האשה מרת צערלי בת
כ"ה אברלי ז"ל  אשת כ
אברהם ב"ר יצחק ז"ל
נפטרת ביום ש"ק ונקברת
 למחרתו ביום א' ו"כ מרחשון
שנת תק"ן לפ"ק
ת נ צ ב ה
המילה המקוצרת השחוקה אחרי השם אברלי הינה לכל הנראה ז"ל
Hier is geborgen
De vrouw Tserele dochter
van de heer Aberle zijn herinnering zij tot zegen,de  vrouw van de ge'eerde Avraham zoon van de heer Yitschak zijn herinnering zij tot zegen. Zij overleed op de Heilige Shabbat en werd begraven de volgende dag op zondag de 12e Marcheshvan van het jaar 5550

T N Ts B H
Het uitgesleten woord (afkorting) na de naam Aberle is heel vermoedelijk z.l.

Sara Abraham is te Rotterdam op 16 juni 1744 in ondertrouw gegaan met Abraham Isaac.

Haar overlijden wordt op 2 november1789 ingeschreven en zij werd aangegeven als de weduwe van Abraham Isaac. Zij woondeop dat moment  aan de Schiedamschedijk te Rotterdam.

Het overlijden van haar echtgenoot hebben wij niet kunnen traceren.

2012/06/22
bnnch