Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9059]

(158)Rij1-065
Marcus
Samuel
Zalman z.v. Me'ir
zie onderstaande aantekening
circa 1730
02-11-1790
25 Cheshvan 5551
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
02-11-1790//25 Cheshvan 5551
פ"נ
איש עלוב ונכא הלבב- למו תת
 צדקה עשה בכל עת -פרנס
 אשתו ובניו מברכתו אשר
בירך ה' אותו עד יום מותו
 ה"ה היקר כמ"ר זלמן בן המנוח
כמ"ר מאיר מליידן נפטר
ביום ג' ונקבר באותו יום ך"ה
לחדש מרחשון שנת תקנ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 2-11-1790
Hier rust
Een bescheiden en zich wegcijferend man(*)
Liefdadigheid geven aan anderen deed hij altoos
Hij onderhield zijn vrouw en kinderen uit de zegen
die de Eeuwige hem bezegende
tot de dag van zijn dood.
Dit is  de dierbare ge'eerde heer Zalman zoon van wijlen de ge'eerde Me'ir uit Leiden. Hij stierf
op dinsdag en werd op dezelfde dag begraven de 25e dag van de maand Marcheshvan van het jaar 5551

T. N .Ts. B. H.
De niet-Joodse overlijdensdatum is 2-11-1790

(*)-Vertaling en strekking van deze regel van de epitaph:-
       Moshe Mossel-Jeruzalem.
       Hij voegt hieraan toe:-De epitaph-schrijver wou ons niet mededelen,
       dat hij armlastig of somber of zwaarmoedig was, maar dat hij nederig  
       van geest en zonder eisen het leven tegemoet ging.

De mogelijke partner  van Samuel Marcus zou  Sara Abraham Cohen kunnen zijn die in 1793 woonachtig was als weduwe van Salomon (Samuel) Marcus aan de Twee Leeuwensteeg.

Deze Sara Abraham Cohen is op 2 oktober 1793 op 65 jarige leeftijd is overleden, tengevolge van haar overlijden wordt aangegeven " Zwakte"

Hij lijkt een broer te zijn van (158)Rij2-040
2012/12/16
bnnch