Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9061]

(158)Rij1-067
4
Witzenhausen (Levie)
Samuel Mozes
Aharon Zanwil z.v. Moshe
circa 1775
Rotterdam
13-02-1794
13 Adar I 5554
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
14-02-1794//14 Adar I 5554
וילך שמואל וישכב במקומו
 פ"נ
בחור חמד ובן יקיר בזאת יבא אהרן
מאס ברע ובטוב בחר מיום היותו
עד יום מותו הכיר ועבד את האלהים
צדק ושלום רדף עשה צדקה
וחסד לכל לרבות יראי ה' ולומדי
תורותיו ואהרן פורע ועסק
במצות מילה ואלה תולדת אהרן
הוא אהרן אשר בחר בו ה' לחסות
בסתר כנפיו ה"ה הבח' כ' אהרן
זנוויל ב'המנוח כ"ה משה ויצנהויזן
ז"ל נפטר בשם טוב ביום ה' ונקבר
למחרתו עש"ק י"ד אדר ראשון
שנת ו'י'א'ס'ף' א'ה'ר'ן' א'ל' ע'מ'ו' לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 13-2-1794
סכום האותיות המודגשות הם 554 שהיא שנת תקנ"ד
En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer.(*)
Hier rust
Een charmante jongeman een lieveling
Hierop zal Aharon komen(**)
Hij verafschuwde het kwaad en koos voor het goede.Vanaf de dag dat hij bestond tot aan de dag van zijn dood erkende hij en diende hij God.
Recht en vrede joeg hij na.
Hij bedreef liefdadigheid en weldaad met allen, inclusief de godvrezenden en de bestudeerders van zijn Leerstellingen.
En Aharon ontblootte de voorhuid en hield zich bezig met het besnijdenisgebod.
En dit is de geschiedenis van Aharon (***)
Dit is de Aharon die de Eeuwige verkoos onder de schaduw zijner vleugels te beschermen
Deze is de jongeling de ge'eerde Aharon
Zanwil zoon van wijlen de ge'eerde heer Moshe Witzenhausen,
zijn herinnering zij tot zegen. Hij overleed in goede naam op donderdag en hij werd begraven de volgende dag de vooravond van de Heilige Shabbat de 14e Adar I van het jaar ‘Aharon zal tot zijn voorgeslacht vergaderd worden’(****)

(*)-1 Samuel 3:9
(**)-Leviticus 16:3
(***)-Numeri 3:1
(****)-Numeri 20:24
De niet-Joodse overlijdensdatum is 13-2-1794
De getalwaarde van de gemarkeerde letters is 554 en dat is het jaar תקנ"ד

Samuel Moses Levie woonde in 1794 op de Schiedamschedijk te Rotterdam en hij is als ongehuwde jongeling op 13 februari 1794 aldaar aan de tering (tuberculose) overleden

Uitgaande van de tekst op de steen zou het hier kunnen gaan om de moheel Samuel Mozes Isaac die in de periode 1793-1794 actief was als besnijder. Zie besnijdenissen Rotterdam

Hij is een broer van (158)032 & (158)036
2012/06/28
bnnch