Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9063]

(158)Rij1-069
del Valle/ del Valhe
David Salomon
Sara de Casseres
circa 1702/1715
Rotterdam
17-12-1774
14 Tevet 5535
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
המצבה לא קריאה
onleesbare steen

David Salomon del Valle -ook geschreven del Valhe- is op 12 mei 1745 te Rotterdam in ondertrouw gegaan met de uit Amsterdam afkomstige Sara Abraham de Casseres, geboren aldaar in het jaar 1724. De ondertrouw in Amsterdam staat genoteerd onder nummer  728-4

Sara de Caseres is 6 jaar na haar huwelijk overleden in de maand maart van het jaar 1752

Bij zijn overlijden in 1774 te Rotterdam wordt aangegeven dat David Salomon 72 jaar oud is maar bij de ondertrouw te Amsterdam evenwel wordt gemeld dat hij is geboren in het jaar 1715

2010/03/01