Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9064]

(158)Rij1-070
de Casseres
Sara
David Salomon del Valle
circa 1715
Amsterdam
15-03-1752
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
המצבה לא קריאה
onleesbare steen

David Salomon del Valle -ook geschreven del Valhe- is op 12 mei 1745 te Rotterdam in ondertrouw gegaan met de uit Amsterdam afkomstige Sara Abraham de Casseres, geboren aldaar in het jaar 1724 De ondertrouw in Amsterdam staat genoteerd onder nummer  728-4

Het gezin woont in het jaar 1752 in Rotterdam op de Boompjes Op de steen staat als overlijdensdatum 29 Adar 5511 hetgeen neerkomt op  26 maart 1751. Dit komt niet overeen met de notering in het register van sterfgevallen van de collectie Blitz

2010/03/01