Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9065]

(158)Rij1-071
de la Valle
Jacob Salomon
del Valhe/del Valle
Sara Israel
circa 1668
Peyrehorade Frankrijk
18-05-1742
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים SA D bien au in iurado Yuiriuzo sabio Ydis credo Aron im Iacob hisq Salom del Valle Fale cioen dylar Q conresopndo A 18 D Maio 742
תאריך הפטירה הלועזי הוא 18-5-1742 יש הבדל של 40 שנה בין המצבה הזאת ושאר המצבות בשורה למרות שכתוב בודאות 1742 ויעקב... הפסוק נלקח מספר בראשית פרק לב פסוק א ידוע שעד שנת 1779 היה הבית קברות הזה שיך לקהילה הפורטוגזית למרות שכבר משנת 1710 נקברו בבית הקברות הזה יהודים אשכנזיים.
En Jakob ging zijns weegs, en engelen Gods ontmoetten hem*.
Opmerkingen Ned.vert. De niet-joodse overlijdensdatum is 18-5-1742 *Gen 32:1 Er is een verschil van 40 jaar tussen deze steen en de rest van de stenen in de rij ondanks dat er inderdaad 1742 staat. Het is bekend dat deze begraafplaats tot het jaar 1779 eigendom was van de Portugese gemeente ondanks dat al sinds 1710 op deze begraafplaats Asjkenazische joden werden begraven.

Jacob Salom del Valhe is op 26 maart 1694 te Amsterdam gehuwd met Sara Israel  (DTB 698-253 ) Jacon Salom is dan 26 jaar en afkomstig uit Peyrehorade in Frankrijk en Sara Israel is 17 jaar en  zij is afkomstig uit Hamburg in Duitsland alwaar zij is geboren in het jaar 1677

Het gezin woonde in het jaar 1742 te Rotterdam en wel in de Pottenbakkersteeg alwaar Jacob op 74 jarige leeftijd overlijdt op 18 mei.

Zijn vrouw Sara Israel Attias moet reeds in het jaar 1706 zijn overleden omdat er in de weeskamer Rotterdam een notitie te vinden is over de benoeming  van de voogden voor de nagelaten minderjarige kinderen.

2010/03/01