Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9070]

(158)Rij2-005
4
Ezechiels
Rebecca Salomon
Rivka d.v.Shlomo
Daniel Moses Ezechiels
Salomon Ezechiels & Vrouwtje Israels
circa 1779
Rotterdam
03-02-1814
13 Shevat 5574
Rotterdam
Rotterdam (Oostzeedijk)
04-02-1814//14 Shevat 5574
ציון הלז עלי עדרת
 פה
טמונה אדרת תפארת אשה
 גבירה כל ימיה רגליה
מתהלכים במישרים לעניים
 ואביונים פרשה ידיה לאשורים
צופיה הליכות ביתה ועיניה
למרחוק להאכיל הרעבים
 ולהלביש ערומים
ה"ה האשה מרת רבקה בת
פו"מ כ"ה שלמה ז"ל אשת כ"ה
תנחום בן פו"מ כ"ה משה יצ"ו
 ביום ה' י"ג שבט נקרא[ת]ה לבוא
 אל בית המלך פנימה וביום וו
ערב שבת קודש ד"י שבט
שבה אל בית אביה בנעוריה
גופה שוכן פה ונשמתה
 בטוב ילין כי שם [ביתה ?]
השורה התחתןנה ובה ציון השנה היא לא קריאה .
בכותרת כתוב עלי עדרת והכונה היא כנראה לעלי אדרת כפי שכתוב במצבה בשורה הראשונה של גוף המצבה
זאת שגיאת הסתת כנראה

שבה אל בית אביה בנעוריה
ויקרא כ"ב י"ג
Dit gedenkteken brengt mij luister
Hier
is geborgen een luistere en prachtvolle, notabele vrouwe,
Al haar dagen gingen haar voeten op het rechte pad naar de armen en naar de nooddruftigen strekte ze haar handen uit.

Haar huishoudelijke sfeer verzoekt de [hoogste] erkenning(**)
en haar ogen zagen in de verte de te voeden hongerigen en de te kleden naakten.
Dit is de vrouwe mevrouw Rivka dochter van de bestuurder en gemeenteleider de heer Shlomo zijn herinnering zij tot zegen, de vrouw van de heer Tanchoem zoon van de bestuurder en gemeenteleider de heer Moshe,zijn Rots en Verlosser zal hem beschermen.
Op donderdag 13 Shevat werd zij geroepen om binnen te komen naar het Huis van de Koning en op vrijdag de vooravond van de Heilige Shabbat de 14e Shevat keerde ze terug als in haar jeugd naar het huis haar vaders (*)
Haar lichaam rust hier en haar ziel vertoeft in het goede want daar [is haar huis]..............
de onderste regel met daarop de jaartelling is onleesbaar In de koptekst staat עלי עדרת en de correcte tekst is naar blijkt לעלי אדרת omdat dit op de eerste regel staat.
Blijkbaar gaat het hier om een fout van de steenhouwer.

(*) Leviticus 22:13
(De Statenbijbel vertaling hiervan is:-"en tot haars vaders huis, als in haar jonkheid, zal wedergekeerd zijn"

(**) Spreuken 31:27.Rashi geeft daarbij aan:- zij geeft bij haar thuis aandacht aan de benodigdheden van haar huisgenoten, hoe ze zich in waarheid en ingetogenheid zullen gedragen.

Overledene  Rebekka Salomon Ezechiels , leeftijd 35 jaar

Geboorteplaats  Rotterdam
Vader  Salomon Ezechiels   Moeder  Vrouwtje Israels 
Echtgenoot  Daniel Moses Ezechiels 
Plaats  Rotterdam  Datum overlijden  03-02-1814  
Opmerkingen  akte nr. 274  Bron  Rotterdam 1814 b005v 

 Rebekka is te Rotterdam in ondertrouw gegaan op 26 april 1798  en gehuwd op 13 mei daaropvolgend met de uit Rotterdam afkomstige neef Daniel Mozes Ezechiels

2012/07/07
bnnch