Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[9201]

(158)Rij1-002
4
Godschalk
Meijer
Me'ir z.v. Elyakum
Hester Zeemans
Eliyakum Godschalk & N.N.
circa 1739
Ijsselmonde
07-11-1805
15 Cheshvan 5566
Oost-IJsselmonde
Rotterdam (Oostzeedijk)
08-11-1805//16 Cheshvan(zie opmerking)
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
מי איש הלך ביושר ובתמים
את אלהים עבד לילות וימים
 ידו שלח ליתן לעניים ואביונים
רעבים וצמאים רוה ואין אונים
ה"ר כמ"ר מאיר ב"ר אליקום
סגל ז"ל מכפר איסעלמונדע
 נפטר והלך לעולמו ביום
ה' לעת ערב ונקבר למחרתו
ביום ויו ערב שבת קודש
טויו חשון שנת תקס"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה

זאת אשר ללוים
Wie is de man die ging in rechtschapenheid en ingetogenheid ?
God diende hij bij nachten en dagen
Zijn hand strekte hij uit om te geven aan armen en behoeftigen
Hongerigen en dorstigen laafde hij en hulpelozen
De heer de Rav de ge'eerde leraar rabbijn Meir zoon van de heer Elyakum Segal (1) zijn herinnering zij tot zegen, uit het dorp IJsselmonde
Hij overleed en ging naar zijn Eeuwigheid op donderdag
Tijdens de avond en hij werd begraven op de volgende dag
Op vrijdag de vooravond van de Heilige Shabath
De 15e Cheshvan van het jaar 5566

T.N.Ts.B.H.

Dit geldt voor de Levieten*
De eerste letters van de eerste vier regels vormen de naam מאיר Meir *Num 8:24 (1)-Segal=Sgan Levi (uit de stam Levi)
Overlijdensakte IJsselmonde
Overledene        Meijer Godschalk
 
Plaats     IJsselmonde
Datum begraven     07-11-1805
 
Opmerkingen     vrouw aangegeven
 
Bron     DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder , index nummer 002
 

In het register van overledenen van Rotterdam wordt hij opgenomen op 8 november 1805 als Marcus Godtschalk, in het register van IJsselmonde evenwel staat hij aangegeven op 7 november 1805.

De datum 7 november 1805 is in de personalia aangehouden als het meest in overeenstemming met de Hebreeuwse tekst, aangezien deze dag een donderdag was.Deze dag was 15 Cheshvan 5566.

De Hebreeuwse dag van begraven is niet geheel duidelijk, maar er staat vermoedelijk 15 Cheshvan-dit is dan foutief, want de dag van begraven (vrijdag) was 16 Cheshvan.

In de notariele akte verschenen bij notaris Tijken te IJsselmonde op 3 november 1785 verschijnen Meijer Godschalk en Hester Zeemans echtelieden bij de van de Joodse natie en zij benoemen elkaar tot volledig erfgenaam. Ook benoemen zij elkaar bij overlijden tot voogd van eventuele kinderen met uitsluiting van de Weeskamer, hieruit blijkt dat Meijer Godschalk is gehuwd met Hester.

2012/05/15
bnnch